Канівська районна рада
Канівський район, Черкаська область

Протокол № 1 засідання конкурсної комісії від 12 лютого 2019 року

ПРОТОКОЛ № 1 засідання конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору на заміщення вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства «Канівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Канівської районної ради від   12 лютого 2019 року (Скачати)

 

                                                                                                                                                   Додаток

                                                                                                                                                   до протокольного рішення № 1

                                                                                                                                                   від 12.02.2019 року

ОГОЛОШЕННЯ

конкурсної комісії про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства «Канівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Канівської районної ради

 

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Основи законодавства України про охорону здоров'я», Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального закладу охорони здоров’я Канівської районної ради Черкаської області, затвердженого рішенням Канівської районної ради № 24-12/VII від 30.05.2018 року (далі – Порядок), Єдиних кваліфікаційних вимог для керівників закладів охорони здоров’я (головних лікарів, директорів), затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.03.2002 № 117 «Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників», ВИПУСК 78 «Охорона здоров'я» (зі змінами), який погоджений з Міністерством праці та соціальної політики України, розпорядження голови Канівської районної ради від 03.01.2019 №2 «Про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства «Канівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Канівської районної ради.

 

Найменування установи, організації: Комунальне некомерційне підприємство «Канівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Канівської районної ради.

Юридична адреса закладу: 19030, Черкаська область, Канівський район, с. Ковалі, вулиця Центральна, 18

Фактичне місцезнаходження закладу: 19003, Черкаська область, місто Канів, вулиця Успенська, 15.

Основні напрямки діяльності закладу:

‣ медична практика з надання первинної та інших видів медичної допомоги населенню;

‣ забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря з надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку;

‣ організація надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку, в тому числі надання невідкладної медичної допомоги в разі гострого розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнтам, які не потребують екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;

‣ проведення профілактичних щеплень;

‣ планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів та диспансеризації населення, здійснення профілактичних заходів, у тому числі безперервне відстеження стану здоров’я пацієнта з метою своєчасної профілактики, діагностики та забезпечення лікування захворювань, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів;

‣ консультації щодо профілактики, діагностики, лікування захворювань, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, а також щодо ведення здорового способу життя;

‣ взаємодія з суб’єктами надання вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з метою своєчасного діагностування та забезпечення дієвого лікування захворювань, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів з урахуванням особливостей стану здоров’я пацієнта;

‣ організація відбору та спрямування хворих на консультацію та лікування до закладів охорони здоров’я та установ, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, а також відбору хворих на санаторно-курортне лікування та реабілітацію у визначеному законодавством порядку;

‣ проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;

‣ направлення на МСЕК осіб зі стійкою втратою працездатності;

‣ участь у проведенні інформаційної та освітньо-роз’яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя;

‣ участь у державних та регіональних програмах щодо організації пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному законодавством порядку та відповідно до фінансового бюджетного забезпечення галузі охорони здоров’я;

‣ участь у державних та регіональних програмах щодо скринінгових обстежень, профілактики, діагностики та лікування окремих захворювань у порядку визначеному відповідними програмами та законодавством;

‣ участь у визначенні проблемних питань надання первинної медичної допомоги у Канівському районі Черкаської області та шляхів їх вирішення;

‣ надання рекомендацій органам місцевого самоврядування щодо розробки планів розвитку первинної медичної допомоги  Канівському районі Черкаської області;

‣ визначення потреби структурних підрозділів Підприємства та населення у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні та транспортних засобах для забезпечення населення доступною, своєчасною та якісною медичною допомогою;

‣ моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та транспортних засобів;

‣ забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Підприємства;

‣ зберігання, перевезення, придбання, пересилання, відпуск, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, замісників їх аналогів, отруйних та сильнодіючих речовин (засобів) згідно з вимогами чинного законодавства України;

‣ залучення медичних працівників для надання первинної медико-санітарної допомоги, в тому числі залучення лікарів, що працюють як фізичні особи – підприємці за договорами підряду, підтримка професійного розвитку медичних працівників для надання якісних послуг;

‣ закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання медичних послуг, зокрема лікарських засобів (у т.ч. наркотичних засобів та прекурсорів), обладнання та інвентарю;

‣ ліцензована у встановленому порядку діяльність з використання джерел іонізуючого випромінювання;

‣ координація діяльності лікарів із надання первинної медичної допомоги з іншими суб’єктами надання медичної допомоги, зокрема закладами вторинної та третинної медичної допомоги, санаторіїв, а також з іншими службами, що опікуються добробутом населення, зокрема соціальна служба, та правоохоронними органами;

‣ надання платних послуг з медичного обслуговування населення відповідно до чинного законодавства України;

‣ надання елементів паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів, моральну підтримку членів їх сімей;

‣ надання будь-яких послуг інших суб’єктам господарювання, що надають первинну медичну допомогу на території Канівського Черкаської області;

‣ інші функції, що випливають із покладених на Підприємство завдань.

Статут закладу 

Структура закладу:

 • Канівська амбулаторія загальної практики-сімейної медицини з відокремленими структурними підрозділами:
 • Фельдшерський пункт с. Бересняги
 • Фельдшерсько-акушерський пункт с. Бобриця
 • Фельдшерський пункт с. Григорівка
 • Фельдшерський пункт с. Грищинці
 • Фельдшерський пункт с. Козарівка
 • Фельдшерський пункт с. Курилівка
 • Фельдшерсько-акушерський пункт с. Литвинець
 • Фельдшерський пункт с. Пекарі
 • Фельдшерський пункт с. Піщальники
 • Фельдшерський пункт с. Потапці
 • Фельдшерський пункт с. Пшеничники
 • Фельдшерський пункт с. Синявка
 • Фельдшерський пункт с. Студенець
 • Фельдшерський пункт с. Тростянець
 • Фельдшерський пункт с. Черниші
 • Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини с. Ліпляве з відокремленими структурними підрозділами:
 • Фельдшерсько-акушерський пункт с. Келеберда
 • Фельдшерський пункт с. Озерище
 • Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини с. Мартинівка з відокремленими структурними підрозділами:
 • Фельдшерський пункт с. Горобіївка
 • Фельдшерський пункт с. Дарівка
 • Фельдшерський пункт с. Попівка
 • Амбулаторія  загальної практики–сімейної медицини с. Межиріч

з відокремленими структурними підрозділами:

 • Фельдшерський пункт с. Бабичі
 • Фельдшерський пункт с. Гамарня
 • Фельдшерський пункт с. Кононча
 • Фельдшерський пункт с. Лука
 • Фельдшерський пункт с. Михайлівка
 • Фельдшерський  пункт с. Хмільна
 • Фельдшерський пункт с. Хутір Хмільна
 • Фельдшерський пункт с. Яблунів
 • Амбулаторія загальної практики–сімейної медицини с. Прохорівка  з відокремленим структурним підрозділом:
 • Фельдшерський пункт с. Сушки
 • Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини с. Степанці з відокремленими структурними підрозділами:
 • Фельдшерський  пункт с. Беркозівка
 • Фельдшерський пункт с. Копіювата
 • Фельдшерський пункт с. Малий Ржавець
 • Фельдшерський пункт с. Полствин
 • Фельдшерський пункт с. Павлівка
 • Фельдшерський-пункт с-ще Степанецьке
 • Амбулаторія загальної практики–сімейної медицини с. Таганча з відокремленими структурними підрозділами:
 • Фельдшерський пункт с. Голяки
 • Фельдшерський пункт с. Мельники


Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності закладу на 2019 рік складають 20004,9 тис. грн.

Умови оплати праці керівника – директора закладу визначаються контрактом укладеним Засновником з переможцем конкурсу.

Для участі в конкурсі документи приймаються за адресою: Черкаська область, місто Канів, вулиця Олега Кошового, 3, Канівська районна рада (приймальня), з 8.00 год. 14.02.2019 року до 16.00 год. 27.02.2019 року.

Номер телефону для довідок: (04736) 3-23-54  

Адреса електронної пошти для довідок: kanivrada@ukr.net

Перелік документів для участі в конкурсі:

         Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії у визначений в оголошенні строк такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову HYPERLINK "https://drive.google.com/file/d/1evsGkEklc0SqhC6n25z_9zuXwF0JPSEI/view?usp=sharing"заяву про участь у конкурсіHYPERLINK "https://drive.google.com/file/d/1evsGkEklc0SqhC6n25z_9zuXwF0JPSEI/view?usp=sharing" із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формHYPERLINK "https://drive.google.com/file/d/1evsGkEklc0SqhC6n25z_9zuXwF0JPSEI/view?usp=sharing"ою згідно з додатком 1 Порядку;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію;

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних данихHYPERLINK "https://drive.google.com/file/d/1Z1PoXM1lgkeS5dsaDKJ_C4zkBdJrV0PO/view?usp=sharing" згідно з додатком 2 Порядку;

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом УкраїниHYPERLINK "https://drive.google.com/file/d/1tw9bN84zUp91tVXtC2QbJKWQ7l5GEULf/view?usp=sharing" «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 Порядку;

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересівHYPERLINK "https://drive.google.com/file/d/1GxCkeR-06niBYwaL4XHtl1CK0Zx7DkS5/view?usp=sharing" згідно із додатком 4 Порядку;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент!

Вимоги до претендента для участі в конкурсі:

         1. Кваліфікаційні вимоги:

         Вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування» або «Право» або «Соціальні та поведінкові науки» або «Гуманітарні науки» або «Охорона здоров’я» та спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров’я». Також претендент повинен мати не менше 3-х років стажу за основою спеціальністю або одного року на керівних посадах.

         2. Повинен знати: Конституцію України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров'я; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу охорони здоров'я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров'я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров'я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон'юнктуру ринку; порядок 3 укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв'язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я.

Дата і місце проведення конкурсу:

01.03.2019 року о 10.00 год.

м.Канів, вул. Олега Кошового 3, Будинок рад (зал засідань)