Канівська районна рада

Додаток 1 до  проект рішення сесії Межиріцької сільської ради "Положення про акцизний податок на території Межиріцької сільської ради"

Додаток 1

до  проект рішення сесії

Межиріцької сільської ради

№……… від …….2016 року

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про акцизний податок на території

Межиріцької сільської ради

 

1. Загальні положення.

 

Дане Положення встановлює механізм справляння, порядок сплати та ставки акцизного податку в межах граничних розмірів ставок встановлення розділом УІ Податкового кодексу України та Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» №71-УІІІ від 28.12.2014 року та змінами До Податкового кодексу Ураїни в редакції станом на 01.07.2016 рік.

 

2. Платнику податку.

Платниками податку є:

  • особа-суб,єкт господарювання роздрібної торгівлі, яка здійснює реалізацію      підакцизних товарів на території Межиріцької сільської ради.

Реєстрація осіб як платників податку:

  • особи-суб,єкти господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію півкцизних товарів, підлягають обов,язковій реєстрації як платники податку контролюючими органами за місцезнаходженням пункту продажу то-  

      варів не пізніше граничного терміну подання декларації акцизного податку   

      за місяць, в якому здійснюється господарська діяльність.

 

3. Об,єкт оподаткування.

Об,єктом оподаткування є операції з:

  • реалізації суб,єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизними товарами.

 

4. База оподаткування.

Базою оподаткування є:

  • вартість (з податку на додану вартість) підакцизних товарів, що реалізовані відповідно до підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України.

 

5. Підакцизні товари та ставки сплати.

 

До підакцизних товарів належать:

  • алкогольні напої, пиво;
  • тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну.

Податок справляється з вище згаданих товарів та обчислюються за ставками:

  • для підакцизних товарів, реалізованих відповідно до підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті 213, до підпункту 215.3.10 пункту 215.1 статті 215 Податкового кодексу України, ставки податку встановлюються у відсотках від вартості ( з податком на додану вартість) – у розмірі 5 відсотків.

6. Дата виникнення податкових зобов,язань.

 

Датою виникнення податкових зобов,язань щодо реалізації суб,єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів є дата здійснення розрахункової операції відповідно до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахунковиїх операцій в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від

 6 липня 1995 року №265/95 – ВР,  а у разі реалізації товарів фізичними особами-підприємцями, які сплачують єдиний податок, - дата надходження оплати за проданий товар (п.216.9 ст.216 Податкового кодексу України).

 

7. Порядок і строки сплати податку.

 

 Сплата податку при реалізації суб,єктом господарювання роздрібної торгівлі підакцизних податків:

  • суми податку перераховуються до бюджету суб,єктом господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової деклараційії за місячний податковий  період.

         Особа-суб,єкт господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, сплачує податок за місцем здійснення реалізації таких товарів і зараховується до сільського бюджету Межиріцької сільської ради.

 

8. Податковий період.

 

Базовий податковий (звітний) період для сплати податку дорівнює календарному місяцю.

 

9. Складання та подання декларації з акцизного податку.

 

Суб,єкт господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів подає щомісяця не пізніше 20 числа наступного періоду контролюючому органу за місцем реєстрації декларацію акцизного податку за формою, затвердженою у порядку, встановленому статтею 46 цього Кодексу.

 

Секретар 

Межиріцької  сільської ради                                                                    В.А.Берегова