Канівська районна рада

ОРЕНДНІ СТАВКИ за викоритання цілісних майнових комплексів об’єктів районної комунальної власності

Додаток 1

до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна районної комунальної власності

 

ОРЕНДНІ СТАВКИ

за використання цілісних майнових комплексів

об’єктів районної комунальної власності

 

 

 

Найменування

Орендна ставка,

відсотків

 

Цілісні майнові комплекси підприємств районної комунальної власності:

 

1.

тютюнової промисловості, лікеро-горілчаної та виноробної

промисловості, радгоспів заводів (що  виробляють виноробну продукцію)

25

3.

з виробництва електричного та електронного устаткування, деревини та виробів з деревини, меблів, з організації концертно-видовищної діяльності та виставкової діяльності, ресторанів, морського, залізничного та автомобільного транспорту, торгівлі, випуску лотерейних білетів проведення лотерей, кольорової металургії, нафтогазодобувної  промисловості

20

4.

електроенергетики, газової, хімічної і|нафтохімічної промисловості, чорної металургії, зв'язку, швейної та текстильної промисловості,ресторанного господарства (крім ресторанів), з виробництва транспортних засобів, устатковання та їх ремонту, виробництва машин та устатковання, призначеного для  механічного, термічного оброблення матеріалів або здійснення інших операцій, з виробництва гумових та пластмасових виробів, лісового господарства, рибного господарства, целюлозно-паперової промисловості, переробки відходів, видобування енергетичних матеріалів, з надання додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій, паливної промисловості, побутового обслуговування

16

5.

сільського господарства, харчової промисловості (крім лікеро-горілчаної |та виноробної промисловості), радгоспів-заводів, крім тих, що виробляють виноробну продукцію), металообробки, освіти, науки та охорони здоров'я, легкої (крім швейної текстильної) промисловості, з виробництва будівельних матеріалів

12

6.

Інші об'єкти

10

 

Керуючий справами районної ради                                                    С.В. Сіренко