Канівська районна рада

Додаток 1 до проекту рішення сесії Межиріцької сільської ради ПОЛОЖЕННЯ про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Додаток 1

до  проекту   рішення сесії

Межиріцької сільської ради

№  ………від  …..2016 року

 

ПОЛОЖЕННЯ

про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 

      1. Загальні положення.

    Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки розроблене на підставі Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями та Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України  та деяких законодавчих актів України шодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» від 24.12.2015р. №909-УІІІ.

 

      2. Платники податку.

2.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

2.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

3. Об’єкт оподаткування

3.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

3.1.1. об’єкти житлової нерухомості - будівлі, віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду, дачні та садові будинки;

Будівлі, віднесені до житлового фонду, поділяються на такі типи:

а) житловий будинок - будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного у ній проживання. Житлові будинки поділяються на житлові будинки садибного типу та житлові будинки квартирного типу різної поверховості. Житловий будинок садибного типу - житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень;

б) прибудова до житлового будинку - частина будинку, розташована поза контуром його капітальних зовнішніх стін, і яка має з основною частиною будинку одну (або більше) спільну капітальну стіну;

в) квартира - ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання;

г) котедж - одно-, півтораповерховий будинок невеликої житлової площі для постійного чи тимчасового проживання з присадибною ділянкою;

ґ) кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах - ізольовані помешкання в квартирі, в якій мешкають двоє чи більше квартиронаймачів;

д) садовий будинок - будинок для літнього (сезонного) використання, який в питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання не відповідає нормативам, установленим для житлових будинків;

є) дачний будинок - житловий будинок для використання протягом року з метою позаміського відпочинку.

3.1.2. об’єкти нежитлової нерухомості - будівлі, приміщення, що не віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду.

У нежитловій нерухомості виділяють:

а) будівлі готельні - готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку;

б) будівлі офісні - будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей;

в) будівлі торговельні - торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування;

г) гаражі - гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки;

ґ) будівлі промислові та склади;

д) будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки);

е) господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо;

є) інші будівлі.

3.2. Не є об’єктом оподаткування:

а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) гуртожитки;

ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, у тому числі у зв,язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради  або ради об,єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад;

 житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської  ради;

д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств;

и) об’єкти  нерухомості,  що перебувають   у власності релігійних організацій  , статути (положення) яких зареєстровано  у встановленому законом порядку, та використовуються виключно  для забезпечення їхньої  статутної діяльності,включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об,єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність.

4. База оподаткування

4.1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

4.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

4.3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

5. Пільги із сплати податку

5.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

 Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

5.2.  Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на:

об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої підпунктами «а» та «б» підпункту 5.1. даного Положення;

об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

 Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб визначаються виходячи з їх майнового стану та рівня доходів.

Органи місцевого самоврядування до 1 лютого поточного року подають до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням об,єкта житлової нерухомості відомості стосовно пільг, наданих ними відповідно до абзацу першого та другого цього підпункту.

6. Ставка податку

6.1. Ставка податку для об,єкта/об,єктів житлової нерухомості.

6.1.1. Ставки податку для об,єкта/об,єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб-громадян встановлюються в таких розмірах:

за 1кв.метр загальної площі об,єкта/об,єктів житлової нерухомості:

а) для квартир/квартири, загальна площа яких перевищує 60 кв.метрів – 0 (нуль) відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;

б) для житлового будинку/будинків, загальна площа яких перевищує 120 кв.метрів – 0 (нуль) відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;

в) для різних типів об,єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), сумарна загальна площа яких перевищує 180 кв.метрів – 0 (нуль) відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового року).

6.1.2. Ставки податку для об,єкта/об,єктів житлової нерухомості, що перебуває у власності юридичних та фізичних осіб – суб,єктів підприємницької діяльності, встановлюється за  1 кв.метр бази оподаткування у розмірі 1 (один) відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

6.2. Ставка податку для об,єкта/об,єктів нежитлової нерухомості.

6.2.1. Ставки податку для об,єкта/об,єктів нежитлової нерухомості, що перебуває у власності фізичних осіб-підприємців та юридичних встановлюються в таких розмірах:

за 1кв.метр загальної площі нежитлової нерухомості – 0,25 (двадцять п,ять сотих) відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного(податковог) року.

6.2.2. Ставки податку для об,єкта/об,єктів нежитлової нерухомості, що перебуває у власності фізичних осіб-підприємців  та юридичних осіб та таких, які використовують нежитлову нерухомість в своїй господарській діяльності (підприємницькій діяльності) – 0,25 (двадцять п,ятих сотих) відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв.метр бази оподаткування.

6.2.3. Ставка податку для об,єкта/об,єктів нежитлової нерухомості, що перебуває у власності фізичних осіб-громадян – 0 (нуль) відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

7. Податковий період

7.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

8. Порядок обчислення суми податку.

8.1 .Очислення суми податку з об,акта/об,єктів оподаткування, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:

а) за наявності у власності платника податку одного об,акта житлової нерухомості, в тому числі його частки, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів 2»а» та «б» підпункту 5.1 пункту 5 цього Положення та відповідно ставки податку;

б) за наявності у власності платника податку більше одного об,акта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється, виходячи із сумарної загальної площі таких об,єктів, зменшеної відповідно до підпунктів «а» та «б» підпункту 5.1 пункту 5 цього Положення та відповідно ставки податку;

в) за наявності у власника платника податку більше одного об,єктів житлової нерухомості різних видів, в тому числі їх часток, податок обчислюється, виходячи із сумарної загальної площі таких об,єктів, зменшеної відповідно до підпункту «в» підпункту 5.1 пункту 5 цього Положення та відповідно ставки податку;

г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів 2 та 3 цього підпункту розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об,єктів житлової нерухомості.

Обчислення суми податку з об,акта/об,єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місця реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об,єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки  податку.

За наявності у власника платника податку об,.єкта/об,єктів житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи - платника податку, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума податку, розрахована відповідно до підпунктів «а» -«г» цього підпункту, збільшується на 25000 гривень на рік  за кожен такий об,єкт житлової нерухомості (його частку).

8.2. Податкове/податкові повідомлення – рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об,єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до  1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Щодо новоствореного (нововведеного) об,акта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою- платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об,єкт.

Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцемзнаходженням об,єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові  повідом-лення – рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про спалату податку фізичних особам – нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об,єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебуває у власності таких нерези-дентів.

8.3. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

об,єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

розміру загальної площі об,єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебуває у власності платника податку;

права на користування пільгою із сплати податку;

розміру ставки податку;

нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

8.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов,язані щоквартальнр у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об,акта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

8.5.Платники податку – юридичні особи самостійно обчислють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об,акта/об,єктів оподаткування декларацію зв формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об,акта житлової та/або нежитлової нерухомості декларацію юридичною особою – платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об,єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об,єкт.

9. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об,єкта оподаткування податком.

9.1. У разі переходу права власності на об,єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об,єкт оподаткування, а для нового власника – починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

9.2. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

10. Порядок сплати податку

10.1. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і зараховується до  бюджету сільської ради згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

Фізичні особи можуть сплачувати податок у сільській місцевості через касу сільської ради за квитанцією про прийняття податків.

 

11. Строки сплати податку

11.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

12. Відповідальність платників і контроль.

12.1. Платники податку  несуть відповідальність у разі здійснення порушень, визначених податковим та іншим законодавством, контроль за якими покладено на контролюючі органи, відповідно до Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями та іншх законів України.  

 За неподання, порушення порядку заповнення та строків подання податкової декларації контролюючому органу, недостовірність наданої інформації платники податку несуть відповідальність відповідно до норм Податкового кодексу України.

 

12.2. Контроль за своєчасністю подання податкових декларацій по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,  до органу державної податкової служби, правильністю його очислення, повноту і своєчасність сплати до сільського бюджету здійснює орган державної податкової служби.  

                                                                                                      

 

Сільський голова                                                                                                                   Чупилка І.В.