Канівська районна рада

Додаток 3   до  проекту рішення сесії  Межиріцької сільської ради ПОЛОЖЕННЯ про  плату  за землю

Додаток 3

                                                                                                                            до  проекту рішення сесії

 Межиріцької сільської ради

№ …….від……….2016 року

 

ПОЛОЖЕННЯ

про  плату  за землю

 

1. Платники земельного податку

1.1. Платниками податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі.

 

2. Об,єкти оподаткування земельним податком

2.1. Об,єктами оподаткування є земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні.

 

3. База оподаткування земельним податком

3.1. Базою оподаткування є нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого цим розділом.

 

4. Ставка земельного податку

4.1. Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі не більше 3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки, а для сільськогосподарських угідь та земель загального користування  – не більше 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.

4.2. Ставка податку встановлюється у розмірі не більше 12 відсотків від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб,.єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності).

4.3. Індекс споживчих цін за 2016 рік, що використовують для визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки  земель сільськогосподарських угідь (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелогів), нормативної грошової оцінки земель населених  пунктів та  інших  земель несільськогосподарського призначення та  розрахований відповідно  Податкового кодексу України станом на 01.01.2017 року, застосовувати  розмір коефіцієнта індексації  нормативної грошової оцінки земель  в 2017 році.

4.4. Ставка земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) встановлюється   у відсотках від нормативної грошової оцінки:

1). за земельні ділянки під житловою забудовою – 0,03 відсотка;

2). за земельні ділянки сільськогосподарського призначення – 0,05  відсотка;

3). за земельні ділянки сільськогосподарського призначення (сільськогосподарські угіддя):

    - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

     (земельні паї) – 0,1 відсотка

    - для ведення  фермерського  господарства – 0,1 відсотка

    - для ведення особистого селянського господарства – 0,05 відсотка

    - для ведення підсобного сільського господарства – 0,05 відсотка

    - для ведення індивідуального садівництва – 0,05 відсотка

4). за земельні ділянки комерційного використання –1,5 відсотка.

4.5. Ставка земельного податку  за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності)  -

 4,5  відсотка від їх нормативної грошової оцінки  землі.

4.6. Ставка земельного податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів,  нормативну грошову оцінку яких не проведено, встановлюється у розмірі 3 (три) відсотки від нормативної грошової оцінки  одиниці площі ріллі по області.

 

 

 

5. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб

5.1. від сплати податку звільняються:

а) інваліди першої і другої групи;

б) фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

в) пенсіонери (за віком);

г) ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», а саме:

- учасники бойових дій;

- учасники війни;

- члени сім,ї загиблого (померлого);

- інваліди війни.

д) фізичні особи, визнані законом особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи: І, ІІ, ІІІ категорія;

- учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (ліквідатори І,ІІ категорії);

- дружина(чоловіка), опікуна дітей померлого громадянина із числа (ліквідаторів, потерпілих)  категорії І, смерть якого пов,язана з Чорнобильською катастрофою;

е) учасники АТО та їх сім,ї.

5.2. Звільнення від слати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 5.1 цього Положення, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

а) для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більше як 2 гектара;

б) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах – не більш як 0,25 гектара, в селищах – не більш як 0,15 гектара;

в) для індивідуального дачного будівництва – не більш як 0,10 гектара;

г) для будівництва індивідуальних гаражів – не більш як 0,01 гектара;

д)для ведення садівництва – не більш як 0,12 гектара.

5.3. Від слати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток(паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток(паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

 

6. Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб

6.1. Від сплати податку звільняються:

а) органи державної влади та органи місцевого самоврядування, заклади, установи та організації, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих (сільського) бюджетів;

б) дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування, заклади культури, освіти, науки, охорони здоров,я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які  повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих (сільського) бюджетів;

в) санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні устани громадських організацій інвалідів;

г) громадські  організації інвалідів України, підприємства  та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду  не менш як 25 відсотків суми загальних витрат  на оплату праці.

 

7. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком

7.1. Не сплачується податок за:

а) землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння;

б) землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування – землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв,язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг;

в) земельні ділянки сільськогосподарських  підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських ) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими  колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень;

г) земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв;

д) земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

 

8. Податковий період для плати за землю.

8.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

 

9. Порядок обчислення плати за землю

9.1. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно у сфері будівництва щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справлення плати за землю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 9.2. Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму  податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого  поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України,  з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов,язку подання щомісячних декларацій. При поданні першової декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

9.3. Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов,язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

9.4. За ново відведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним. У разі зміни протягом року об,акта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

9.5. Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами, які видають платникові до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку визначеному статтею 58 Податкового кодексу України.

     У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднів власником за період з 1 січня цього року  до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначену земельну ділянку а новим власником – починаючи з місяця, в якому у нового власника виникло право власності.

    У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

9.6. За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням при будинкової території кожному з таких осіб:

1) у рівних частинах – якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

2) пропорційно належній частці кожної особи – якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;

3) пропорційно належній частці кожної особи – якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі;

   За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванняч при будинкової  території.

 

10. Строки сплати плати за землю

10.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

      У разі припинення права вланості або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

10.2. Облік фізичних осіб- платників податку і нарахування відповідних сум проводяться щороку до 1 травнея.

10.3. Податкове зобов,язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації  на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

10.4. Податкове зобов,язання з плати за землю, визначає у податковій декларації, у тому числі за ново відведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

10.5.Податок фізичним особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

     Фізичним особами у сільській та селищній місцевості земельний податок може сплачуватися через каси  сільських (селищних) рад або рад об,єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, за квитанцією про приймання податкових платежів. Форма квитанції встановлюється у порядку,, передбаченому статтею 56 Податкового кодексу України.

10.6. При переході права власності на будівлю, споруду (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставаї з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

10.7.У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладання договору оренди будівель (їх частин).

10.8. Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної  частки при будинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

 

11. Орендна плата

11.1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки.

     Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які укладають договори оренди землі, повинні до 1 лютого подавати контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформувати відповідний контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

11.2. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

11.3. Об,єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.

11.4.Розмір та умови внесення орендної плати встановлюється у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.

11.5. Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди:

- оренда земель резервного фонду сільської ради – 4,5% від нормативної грошової оцінки землі;

- оренда земель запасу – 4,5% від нормативної грошової оцінки землі;

- оренда земель під господарськими дворами – не менше 4,5% від нормативної грошової оцінки землі;

- оренда земель комерційного призначення – 11% від нормативної грошової оцінки землі;

- оренда земель водного плеса – 4,5% від нормативної грошової оцінки землі;

- оренда земель для будівництва та обслуговування житлового будинку  - 1,5% від нормативної грошової оцінки землі;

- оренда земель для ведення особистого селянського господарства – 1,5% від нормативної грошової оцінки землі;

- оренда земель для садівництва – 3% від нормативної грошової оцінки землі;

- оренда земель дачного будівництва – 4,5% від нормативної грошової оцінки землі;

- оренда земель гаражного будівництва  - 4,5 % від нормативної грошової оцінки землі;

- оренда земель під забудову – 4,5 % від нормативної грошової оцінки землі;

- оренда земель для ведення товарного виробництва – 4,5% від нормативної грошової оцінки.

11.6. Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.

11.7. Умови внесення орендної плати.

11.8. Умови внесення орендної плати встановлюється  в договорі оренди між орендодавцем (Межиріцькою сільською радою) та орендарем земельної ділянки.

      Податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок її зарахування до бюджетів застосовується відповідно до пунктів 8-10 даного Положення.

  

  

Сільський голова                                                                                                                 Чупилка І.В.