Канівська районна рада

Доступ до публічної інформації

НОРМАТИВНО ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ :

Закон України «Про доступ до публічної інформації» визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень інших розпорядників публічної інформації, що становить суспільний інтерес.

Надання публічної інформації виконавчого апарату Канівської районної ради здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з законом, публічною інформацією є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні  суб’єктів владних повноважень.

 

Права громадян, передбачені Законом України "Про доступ до публічної інформації"

Порядок складання поданя запиту на отримання публічної інформації

 Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:

 1) ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

  2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати. (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит)

  3) підпис і дату.

Запит на отримання публічної інформації подається до районної ради на ім’я голови районної ради в усній або письмовій формі:

    - на поштову адресу : 19000 м. Канів, вул. О.Кошового 3, (на конверті вказувати ,,Публічна інформація”);

    - Факсом (04736) 3-23-54

    - на електронну адресу: kanivrada@ukr.net

Форма письмового запиту на отримання публічної інформації для фізичних, юридичних  осіб, об’єднань громадян

Запит на інформацію

Розпорядник інформації

Канівська районна рада

 

Кому

Голові Канівської районної ради

Прізвище, ім’я,

по батькові запитувача,

назва установи, організації, громадського об’єднання, які представляє запитувач

 

 

 

Вид, назва, реквізит чи зміст документа, до якого б Ви хотіли мати доступ

 

або

 

Я хотів би отримати доступ до інформації про… (загальний опис інформації)

 

 

 

Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін.

Відповідь надати:

Поштою (вказати поштову адресу)

 

Факсом (вказати номер факсу)

 

Електронною поштою (вказати E-mail)

 

В усній формі (вказати номер телефону)

 

Контактний телефон запитувача

 

Дата запиту, підпис

 

 Зареєстровано:                                                                                

Порядок оскарження рішень розпорядника інформації або бездіяльності

Згідно з Законом "Про доступ до публічної інформації", відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Відповідно до статті 23 Закону "Про доступ до публічної інформації", рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.