Канівська районна рада

ПАМ'ЯТКА депутатам Канівської районної ради, посадовим особам юридичних осіб публічного права Канівської районної ради щодо подання та заповнення Декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру

Переглядів: 366

ПАМ'ЯТКА

депутатам Канівської районної ради, посадовим особам юридичних осіб публічного права Канівської районної ради щодо подання та заповнення

Декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання

фінансового характеру

 

Відповідно до підпункту «б» частини 1 статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» суб'єктами, на яких поширюється дія цього Закону є:

«Стаття 3. Суб'єкти, на яких поширюється дія цього Закону

1. Суб'єктами, на яких поширюється дія цього Закону є:

1) особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування:

б) народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад...»

Частиною першою статті 45 ЗУ «Про запобігання корупції» особи, зазначені вище зобов'язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі - декларація), за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством.

Відповідно до норм Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» на депутатів місцевих рад поширюються вимоги та обмеження, встановлені корупційним законодавством.

 

Звертаємо увагу!!!

 

Відповідно до  статті 48 "Контроль та перевірка декларацій" :
 

«1. Національне агентство проводить щодо декларацій, поданих суб'єктами декларування, такі види перірки та контролю:

1) щодо своєчасності подання;

2) щодо правильності та повноти заповнення;

3) логічний та арифметичний контроль.

2. Національне агентство проводить повну перевірку декларацій відповідно до цього Закону.

3. Порядок проведення передбачених цією статтею видів контролю, а також повної перевірки декларації визначається Національним агентством.»

 

«Якщо за результатами контролю встановлено, що суб'єкт декларування не подав декларацію, Національне агентство письмово повідомляє такого суб'єкта про факт неподання декларації, і суб'єкт декларування повинен протягом десяти днів з дня отримання такого повідомлення подати декларацію в порядку, визначеному частиною першою статті 45 цього Закону.

Одночасно Національне агентство письмово повідомляє про факт неподання декларації керівнику державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, їх апарату, юридичної особи публічного права, в якому працює відповідний суб'єкт декларування, та спеціально уповноваженим суб'єктам у сфері протидії корупції.

У разі встановлення за результатами повної перевірки декларації відображення у декларації недостовірних відомостей Національне агентство письмово повідомляє про це керівника відповідного державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, їх апарату, юридичної особи публічного права, в якому працює відповідний суб'єкт декларування, та спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції.»

Складання протоколу про вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією та подальший вирок суду, що вступив у силу по цим справам є підставою для безстрокового внесення всіх даних особи до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, що у майбутньому може завадити вказаним особам займати посади у органах державної влади (місцевого самоврядування) або займатися певною діяльністю.

Згідно статті 172-6 ЗУ «Про запобігання корупції»:

«Несвоєчасне подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, тягне за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента або про суттєві зміни у майновому стані тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені частиною першою або другою, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, тягнуть за собою накладення штрафу від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією доходу чи винагороди та з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.

Стаття 366-1 Кримінального кодексу України

«Подання суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», або умисне неподання суб'єктом декларування зазначеної декларації карається позбавленням волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

 

Враховуючи вищевикладене, Вам необхідно до 1 квітня 2019 року (останній день - 31 березня 2019 року) подати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства Декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством.« повернутися до списку новин