Канівська районна рада
Канівський район, Черкаська область

Почесні громадяни

Громадяни, яким присвоєно звання «Прочесний громадянин Канівського  району»

 

Лукянець

Федір Дмитрович

Бреус

Михайло Петрович

Плисюк

Володимир Пилипович

Дорошенко

Віктор Дмитрович

Фесенко

Микола Григорович

Рішення сесії районної ради від 14.05.2008 № 20-14/V "Про затвердження рішень президії районної ради прийнятих в міжсесійний період" Рішення районної ради від 06.10.2010 №37-15/V "Про присвоєння звання "Почесний громадянин Канівщини" Рішення районної ради від 27.02.2013 №20-17/VI "Про присвоєння звання "Почесний громадянин Канівщини" Рішення районної ради від 03.03.2017 №11-2/VII "Про присвоєння звання "Почесний громадянин Канівщини" Рішення районної ради від 25.07.2018 №25-3/VII "Про присвоєння звання "Почесний громадянин Канівщини"

Скачати рішення президії

Скачати  рішення сесії

Скачати рішення сесії  Скачати рішення сесії Скачати  рішення сесії  Скачати  рішення сесії 
       

Пустовий

Микола Панасович

       
Рішення районної ради від 22.12.2018 №28-19/V "Про присвоєння звання "Почесний громадянин Канівщини"        
Скачати рішення сесії        

                                                                                                                                                               Додаток 1

                                                                                                                                                               до рішення президії

                                                                                                                                                               районної ради         

                           від 16.05.2008   № 14

ПОЛОЖЕННЯ

про присвоєння звання „Почесний громадянин Канівщини”

    1. Загальні положення

 1.1.Звання „Почесний громадянин Канівщини” (далі - Почесне звання) присвоюється жителям Канівського району  Черкаської області, регіонів України, громадянам інших країн за вагомий особистий внесок у розвиток Канівського району, зокрема економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, охорони здоров'я, спорту, відродження та примноження надбань національної культури, створення матеріальних та духовних цінностей, миротворчу, доброчинну діяльність, мужність і відвагу при врятуванні людей, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та стихійного лиха.

1.2. Право присвоєння Почесного     звання      належить  винятково Канівські районній раді та  затверджується  рішенням районної  ради за поданням  комісії з  питань  присвоєння  звання  „Почесний громадянин Канівщини”.

1.3.Почесне звання присвоюється  особам один раз.

1.4.Удостоєний Почесного звання нагороджується нагрудним знаком „Почесний громадянин Канівщини”, йому вручається відповідні свідоцтво та посвідчення, а також виплачується разова грошова винагорода у розмірі 3 мінімальних заробітних плат.

1.5.Почесне звання не може бути присвоєно громадянам, які скоїли  кримінальний злочин, були засудженими і судимість яких не погашена.

2.Порядок  представлення кандидатур до присвоєння звання

„Почесний громадянин Канівщини”.

2.1. Право представлення кандидатур до присвоєння Почесного звання надається:

2.1.1.Голові Канівської районної ради.

2.1.2 Голові Канівської районної державної адміністрації.

2.1.3 Комісії з питань присвоєння звання „Почесний громадянин Канівщини”.

2.1.4.Постійним комісіям Канівської районної ради.

2.1.5.Сільським, селищним радам.

2.2.Самовисування на звання „Почесний громадянин Канівщини”  не розглядаються.

2.3.При представленні кандидатури до присвоєння Почесного звання до Комісії суб'єктом ініціативи подається відповідне клопотання  та   такі документи:

2.3.1.Вичерпні біографічні дані про кандидата.

2.3.2. Відомості   про   досягнення   кандидата   у   сферах   діяльності, зазначених у пп.1.1. цього Положення, та додаються копії документів,   що   посвідчують   нагородження   відомчими   або іншими відзнаками.

2.3.3.Обґрунтування   вагомого   особистого   внеску   кандидата      у розвиток Канівського району, Черкаської області.           

2.4.Клопотання   про   присвоєння   Почесного   звання   без   подання зазначених документів не розглядаються.

2.5.Клопотання про присвоєння Почесного звання подаються на ім'я голови районної ради не пізніше 1 травня та 1 грудня поточного року.

          3.Порядок присвоєння звання „Почесний громадянин Канівщини”.

3.1 Подання про нагородження та додані до нього інші документи попередньо розглядаються Комісією з питань присвоєння Почесного звання „Почесний громадянин Канівщини”.

Комісія з питань присвоєння Почесного звання погоджує свій висновок з відповідною   профільною комісією  районної ради і  передає документи та   протоколи засідань   обох комісій разом з проектом рішення до президії районної  ради.

3.2 Проект рішення щодо нагородження у разі погодження президією районної ради вноситься на розгляд сесії районної ради.

3.3.Остаточне рішення про присвоєння Почесного звання приймається на сесіях районної ради щодо   кожної   кандидатури окремо більшістю від загального складу районної ради.

3.4 Кандидатури, за яких не проголосувала більшість депутатів від загального складу ради, повторно сесією районної ради не розглядаються.

3.5 Документи, зазначені в пункті 2.4 цього Положення, які йому не відповідають,    повертаються посадовій особі чи організації, які вносили клопотання про присвоєння Почесного звання, за підписом голови Комісії.

3.6 Належне оформлення свідоцтв, посвідчень, їх облік та реєстрація здійснюється виконавчим апаратом  районної  ради.

4.Порядок присвоєння звання „Почесний громадянин Канівщини”та вручення нагородних атрибутів.

4.1 Вручення   нагородних   атрибутів провадиться   щорічно   на заходах з нагоди річниці утворення району та Дня Незалежності України в обстановці урочистості і широкої гласності.                              

4.2 Рішення   районної  ради   про   присвоєння   Почесного   звання набуває   чинності   з   моменту   його   прийняття,   публікується   в   ЗМІ, розміщується на веб-сайті  районної ради.

4.3 Особі, удостоєній Почесного звання, вручаються посвідчення Почесного   громадянина   Канівщини,   свідоцтво   „Почесного   громадянина Канівщини”, нагрудний знак „Почесний громадянин Канівщини” та стрічка з написом „Почесний громадянин Канівщини”.

4.4 Посвідчення  „Почесний громадянин Канівщини”,  нагрудний знак „Почесний громадянин Канівщини” та свідоцтво вручаються головою районної ради або за його дорученням заступником голови районної ради.   

За рішенням голови  районної ради вручення може проводитися в іншому порядку.                     

4.5 Громадяни,   які   скоїли  доведений   кримінальний   злочин,   за обґрунтованим поданням Комісії з питань присвоєння звання рішенням районної ради позбавляються Звання „Почесний громадянин Канівщини”.

4.6 У разі втрати або псування нагрудного знака „Почесний громадянин Канівщини” , відповідного свідоцтва чи посвідчення „Почесний громадянин Канівщини”дублікати не видаються, крім випадків, якщо буде доведено, що їх втрачено (зіпсовано) внаслідок стихійного лиха або з інших причин, які не залежали від нагородженого.

 

Керуючий справами                                                                                                  Кулинич Л.В.