Канівська районна рада
Канівський район, Черкаська область

Положення про Грамоту та Подяку районної ради

 

 

                             КАНІВСЬКА РАЙОННА РАДА

                                                Р І Ш Е Н Н Я                       

 

від 14.12.2016 № 9-23/VII                                                           

м. Канів

Про затвердження Положень про Грамоту Канівської районної ради та про Подяку голови Канівської районної ради

 

 

Відповідно до частини 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійною комісією районної ради з питань регламенту, депутатської етики та місцевого самоврядування, правової політики, законності та правопорядку районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про Грамоту Канівської районної ради згідно з додатком 1.

2. Затвердити Положення про Подяку голови Канівської районної ради згідно з додатком 2.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регламенту, депутатської етики та місцевого самоврядування, правової політики, законності та правопорядку.

 

 

Голова районної ради                                                                С.В. Геращенко

 

 

Додаток 1

до рішення районної ради

                                                                                                                            від 14.12.2016 № 9-23/VII                                                            

 

Положення

про Грамоту Канівської районної ради

 

1. Це Положення визначає процедуру нагородження Грамотою Канівської районної ради.

2. Грамота Канівської районної ради (далі – Грамота) є відзнакою Канівської районної ради за вагомий внесок у будь-які сфери життєдіяльності району, високі досягнення у вирішенні завдань соціально-економічного розвитку району, визначну громадсько-політичну діяльність, здійсненні заходів щодо забезпечення захисту прав і свобод громадян, ефективної діяльності органів місцевого самоврядування.

3. Грамотою Канівської районної ради нагороджуються трудові колективи підприємств, установ, організацій району, працівники органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, працівники виробництва, науки, культури, освіти, охорони здоров'я, правоохоронних органів, інших сфер державної та громадської діяльності.

4. Рішення про нагородження Грамотою приймається головою районної ради і оформлюється розпорядженням голови районної ради за власною ініціативою або за поданням заступника голови ради, селищних, сільських голів, керівників трудових колективів підприємств, установ, організацій.

5. Грамота підписується головою районної ради, підпис якого скріплюється гербовою печаткою районної ради.

6. Подання про нагородження Грамотою вноситься до виконавчого апарату районної ради не пізніше як за 10 днів до дати нагородження і має містити конкретні відомості про досягнення трудового колективу або особи, яка пропонується до відзначення нагородою. В поданні обов’язково вказується дата нагородження.

7. Нагороджені Грамотою можуть знову бути удостоєні цієї відзнаки за нові заслуги, як правило, не раніше ніж через два роки після попереднього нагородження. Цей термін може бути скорочений за рішенням голови районної ради або за дорученням – заступником голови районної ради.

8. Вручення Грамоти здійснюється в урочистій обстановці головою районної ради, заступником голови районної ради або керуючим справами виконавчого апарату районної ради.

9. При нагороджені Грамотою районної ради ухвалюється рішення про матеріальне заохочення нагороджених.

Нагородженим Грамотою працівникам органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади та інших державних органів, умови оплати праці яких визначені чинним законодавством, виплачується одноразова винагорода в розмірі 2 (двох) мінімальних заробітних плат за рахунок коштів установи та організації, де вони працюють.

Іншим нагородженим Грамотою особам одноразова винагорода може встановлюватися і виплачуватися за рахунок коштів підприємства, установи та організації, де вони працюють, згідно з рішенням керівника.
Виплата одноразової винагороди проводиться в межах фонду оплати праці відповідного органу місцевого самоврядування, державного органу, підприємства, установи та організації.

10. До трудової книжки особи, яка нагороджується Грамотою, кадровою службою, де вона працює, вноситься відповідний запис.

11. Підготовка проектів розпоряджень голови районної ради про нагородження, облік та реєстрація нагороджених Грамотою здійснюється організаційним відділом виконавчого апарату районної ради.

12. Кошти для виготовлення та придбання Грамот, придбання подарунків та квіткової продукції передбачаються в кошторисі районної ради та/або в Програмі підтримки місцевого самоврядування в Канівському районі на 2017-2020 роки.

 

 

Керуючий справами виконавчого апарату районної ради                                                              С.В.Сіренко

 

 

                                                                                                                         Додаток 2

                                                                                                                         до рішення районної ради

                                                                                                                          від 14.12.2016 № 9-23/VII                                                           

 

Положення

про Подяку голови Канівської районної ради

 

1. Це Положення визначає процедуру нагородження Подякою голови Канівської районної ради.

2. Подяка голови районної ради (далі – Подяка) є одним з видів заохочення громадян за сумлінну працю, досягнення високих результатів у вирішенні завдань соціально – економічного розвитку району, активну життєву позицію та благодійну діяльність.

3. Подяка оголошується громадянам, які працюють на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності та видів їх діяльності, а також трудовим колективам і громадським організаціям.

4. Рішення про нагородження Подякою приймається головою районної ради і оформлюється розпорядженням голови районної ради за власною ініціативою або за поданням керівників районних служб центральних органів виконавчої влади, постійних комісій районної ради, сільськими та селищними радами, їх виконавчими комітетами, адміністраціями та трудовими колективами підприємств, установ та організацій, творчих спілок, об’єднань громадян.

5. Подяка підписується головою районної ради, підпис якого скріплюється гербовою печаткою районної ради.

6. Подання про нагородження Подякою вноситься до виконавчого апарату районної ради не пізніше як за 5 днів до дати нагородження і має містити конкретні відомості про досягнення трудового колективу або особи, яка пропонується до відзначення нагородою. В поданні обов’язково вказується дата нагородження.

7. Нагороджені Подякою можуть знову бути удостоєні цієї відзнаки за нові заслуги, як правило, не раніше ніж через два роки після попереднього нагородження. Цей термін може бути скорочений за рішенням голови районної ради або за дорученням – заступником голови районної ради.

8. Вручення Подяки здійснюється головою районної ради, заступником голови районної ради або, за дорученням голови, представником ради., як правило, у трудовому колективі де працює нагороджений, при відзначенні професійних свят чи в іншому урочистому порядку.

9. Підготовка проектів розпоряджень голови районної ради про нагородження, облік та реєстрація нагороджених Подяками здійснюється організаційним відділом виконавчого апарату районної ради.

10. Кошти для виготовлення та придбання Подяк, придбання подарунків та квіткової продукції передбачаються в кошторисі районної ради та/або в Програмі підтримки місцевого самоврядування в Канівському районі на 2017-2020 роки.

 

Керуючий справами виконавчого  апарату районної ради                                                              С.В.Сіренко