Канівська районна рада
Канівський район, Черкаська область

Положення про помічника - консультанта депутата Канівської районної ради

 

                                                             

                                                                                                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                                        рішення районної ради

                                                                                                                                                        від  28.03.2016 № 5-2/VIІ

 

ПОЛОЖЕННЯ

про помічника-консультанта депутата Канівської районної ради

сьомого скликання

 

Стаття 1. Помічник-консультант депутата районної ради

         1) Депутат районної ради може мати до п`яти помічників-консультантів, які працюють на громадських засадах.

         2) Помічником-консультантом депутата районної ради може бути громадянин України, який має загальну середню освіту. Помічник-консультант депутата районної ради у своїй роботі керується Конституцією України та законодавством України, Регламентом роботи районної ради, а також Положенням про помічника-консультанта депутата районної ради.

         3) Персональний підбір кандидатур на посаду помічника-консультанта депутата районної ради, організацію їх роботи та розподіл обов’язків між ними здійснює особисто депутат районної ради, який несе відповідальність щодо правомірності своїх рішень.

 

Стаття 2. Помічник-консультант депутата районної ради має право:

1) входити і перебувати у приміщеннях районної ради за пред’явленням посвідчення помічника-консультанта, дотримуючись встановленого порядку;

2) одержувати надіслану на ім’я депутата районної ради поштову й телеграфну кореспонденцію, відправляти її за дорученням депутата районної ради;

3) за дорученням депутата районної ради брати участь в організації вивчення громадської думки, потреб територіальних громад, інформувати про них депутата районної ради та вносити пропозиції щодо шляхів їх вирішення;

 

Стаття 3. Помічник-консультант депутата районної ради зобов’язаний:

1) дотримуватись вимог Конституції України, законодавства України, Положення про помічника-консультанта депутата районної ради та Регламенту роботи районної ради;

2) при виконанні своїх обов’язків не допускати дій, що можуть негативно впливати на виконання повноважень депутата районної ради, утримуватися від заяв та вчинків, що компрометують депутата районної ради;

3) за дорученням депутата районної ради вивчати питання, необхідні депутату районної ради для здійснення його депутатських повноважень, готувати по них відповідні матеріали;

4) допомагати депутату районної ради в організації проведення звітів і зустрічей з виборцями, особистого прийому громадян;

5) допомагати депутату районної ради в розгляді надісланих на його ім’я поштою або поданих на особистому прийомі виборцями пропозицій, заяв і скарг громадян та вирішенню порушених у них питань;

6) надавати депутату районної ради організаційно-технічну та іншу необхідну допомогу при здійсненні ним депутатських повноважень;

7) дотримуватися високої культури спілкування з посадовими особами і громадянами, працівниками органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та об’єднань громадян;

8) систематично узагальнювати звернення виборців, інформувати депутата районної ради про підсумки узагальнень;

9) забезпечувати схоронність документів, що надходять на ім’я депутата районної ради, контролювати надходження відповідей на депутатські звернення.

 

Стаття 4. Умови набуття повноважень помічника-консультанта депутата районної ради.

         1. Помічник-консультант депутата районної ради здійснює свої повноваження на громадських засадах.

         2. Прийняття на посаду помічника-консультанта депутата районної ради здійснюється за його згодою розпорядженням голови районної ради на підставі письмового подання депутата районної ради.

 

Стаття 5. Припинення повноважень помічника-консультанта депутата районної ради може бути:

1) у разі припинення повноважень депутата районної ради з дати їх припинення;

2) за письмовим поданням депутата районної ради;

3) письмової відмови помічника-консультанта від виконання покладених на нього обов’язків;

4) смерті особи, що обіймає посаду помічника-консультанта депутата районної ради;

5) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо помічника-консультанта депутата районної ради, яким його засуджено до покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк;

6) визнання судом недієздатним помічника-консультанта депутата районної ради;

7) в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

 

Стаття 6. Витрати, пов’язані з діяльністю помічника-консультанта депутата районної ради.

Канцелярські, поштові, телеграфні й телефонні витрати помічника-консультанта депутата районної ради, пов’язані з виконанням покладених на нього обов’язків, здійснюються за рахунок депутата районної ради.

 

Стаття 7. Видача посвідчення помічника–консультанта депутата районної ради.

1. Помічнику-консультанту депутата районної ради видається посвідчення, яке є основним документом, що підтверджує його  повноваження.

2. Посвідчення помічника-консультанта депутата районної ради має єдиний зразок і видається районною радою за письмовим поданням депутата районної ради. Посвідчення помічника-консультанта депутата районної ради вважається недійсним і підлягає обов’язковому поверненню у триденний строк з моменту припинення роботи на посаді помічника-консультанта депутата районної ради..

 

Стаття 8. Опис посвідчення помічника–консультанта депутата районної ради.

1. Посвідчення помічника-консультанта депутата районної ради являє собою ламіновану картку білого кольору розміром 95 х 65 мм.

2. Лицьовий бік посвідчення має такий вигляд:

Канівська районна рада

Черкаської області

 

Фото 3x4                            ПОСВІДЧЕННЯ № __

                               ПРІЗВИЩЕ

Ім'я по батькові

є помічником-консультантом на

громадських засадах депутата

районної ради Прізвище ім'я

по батькові (депутата)

 

  видано              Голова

__.__.2016р.       районної ради                         

 

 

3. Фотографія помічника-консультанта депутата районної ради має бути розміром 30 х 40 мм і скріплюватися печаткою.

 

Керуючий справами районної ради                                                 С.В.Сіренко