Канівська районна рада
Канівський район, Черкаська область

Регламент районної ради

Регламент Канівської районної ради VII скликання (зі змінами та доповненнями) - завантажити

 

                                            ЗАТВЕРДЖЕНО

                                            рішення районної ради

                                       від 02.12.2015 № 2- 1/VIІ

 

Р Е Г Л А М Е Н Т

Канівської  районної ради

VIІ   скликання

ЗМІСТ

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Районна рада

Стаття 2. Предмет регламенту

Стаття 3. Мова роботи ради

Стаття 4. Гласність у роботі ради

Стаття 5. Запрошені на засідання ради

Стаття 6. Встановлення державних та місцевих символів

 

РОЗДІЛ II. ДЕПУТАТИ, ПОСАДОВІ ОСОБИ Й ОРГАНИ РАДИ

Підрозділ 1. Депутати 

Стаття 7. Діяльність депутатів

Стаття 8. Права та обов’язки  депутата в раді

Стаття 8-1. Помічники-консультанти депутата ради

Підрозділ 2. Депутатські групи та фракції ради 

Стаття 9. Добровільні об’єднання депутатів

Стаття 10. Утворення депутатських груп та фракцій

Стаття 11. Реєстрація депутатських груп та фракцій

Стаття 12. Права депутатських груп та фракцій

Підрозділ 3. Президія районної ради

Стаття 13. Утворення Президії районної ради

Стаття 14. Діяльність Президії районної ради

Стаття 15. Повноваження Президії районної ради

Підрозділ 4. Посадові особи ради

Стаття 16. Голова районної ради

Стаття 17. Заступник голови районної ради

Підрозділ 5. Постійні комісії ради

Стаття 18. Постійні комісії

Стаття 19. Утворення постійних комісій

Стаття 20. Загальні повноваження постійних комісій ради

Стаття 21. Права постійних комісій ради

Стаття 22. Засідання постійної комісії 

Стаття 23. Слухання в постійній комісії ради

Стаття 24. Порядок денний засідання комісії

Стаття 25. Прийняття рішень на засіданні постійної комісії 

Стаття 26. Протокол засідання комісії

Стаття 27. Спільне засідання комісій

Стаття 28. Забезпечення роботи комісій

Підрозділ 6. Тимчасові контрольні комісії ради

Стаття 29. Тимчасова контрольна комісія ради

Стаття 30. Створення тимчасової контрольної комісії ради

Стаття 31. Припинення тимчасової контрольної комісії

 

РОЗДІЛ III. СЕСІЇ РАДИ

Підрозділ 1. Скликання, відкриття і закриття сесії

Стаття 32. Сесія ради

Стаття 32-1 Робоча президія сесій ради

Стаття 33. Скликання сесії ради

Стаття 34. Відкриття та закриття сесії ради

Підрозділ 2. Робочі органи сесії ради

Стаття 35. Лічильна комісія

Стаття 36. Редакційна комісія

Підрозділ 3. Перша сесія ради нового скликання

Стаття 37. Скликання першої сесії

Стаття 38. Документи, що надаються депутату

Стаття 39. Підготовча группа

Стаття 40. Порядок проведення першої сесії ради

Підрозділ 4. Порядок денний сесії

Стаття 41. Формування проекту порядку денного сесії ради

Стаття 42. Затвердження порядку денного

Стаття 43. Розгляд питань порядку денного

Підрозділ 5. Підготовка питань на розгляд сесії

Стаття 44. Попередній розгляд проекту рішення /додаток-схема/

Стаття 45. Вимоги до проекту рішення ради

Стаття 46. Узгодження проекту рішення

Підрозділ 6. Пленарні засідання 

Стаття 47. Розклад пленарних засідань сесії ради

Стаття 48. Встановлення правоспроможності /кворуму/ засідання

Стаття 49. Депутатський запит

Стаття 50. Депутатське запитання та звернення

Підрозділ 7. Ведення пленарних засідань

Стаття 51. Головуючий на пленарному засіданні ради

Стаття 52. Повноваження головуючого

Стаття 53. Розгляд процедурних пропозицій

Стаття 54. Оголошення початку розгляду питання порядку денного

Підрозділ 8. Порядок надання слова 

Стаття 55. Регламент розгляду питання

Стаття 56. Загальний час на обговорення питання

Стаття 57. Надання слова

Стаття 58. Гарантоване право слова

Стаття 59. Відмова від виступу

Стаття 60. Вимоги до виступу

Стаття 61. Оголошення голосування

Підрозділ 9. Обговорення питань порядку денного

Стаття 62. Загальний порядок обговорення питання

Стаття 63. Скорочена процедура 

Стаття 64. Пропозиції, що можуть вноситися в ході обговорення

Стаття 65. Перерва перед голосуванням

Стаття 66. Неприйнятність питання до розгляду

Стаття 67. Відкладення розгляду питання

Стаття 68. Розгляд пропозицій про неприйнятність та про відкладення

Підрозділ 10. Порядок голосування пропозицій

Стаття 69. Загальні вимоги щодо голосування пропозицій

Стаття 70. Голосування альтернативних пропозицій

Стаття 71. Голосування поправок

Стаття 72. Оголошення суті голосування

Підрозділ 11. Прийняття рішень

Стаття 73. Прийняття рішень радою

Стаття 74. Підписання прийнятих рішень

Підрозділ 12. Процедурні питання

Стаття 75. Процедурні питання

Стаття 76. Порядок прийняття рішення

Стаття 77. Відкрите голосування

Стаття 78. Таємне голосування

Стаття 79. Види голосування

Стаття 80. Обов’язковість таємного голосування

Стаття 81. Обрання голів постійних комісій

Стаття 82. Відкликання голови постійної комісії

Стаття 83. Відкликання з посад за власним бажанням

Стаття 84. Дострокове припинення повноважень депутата ради

Стаття 85. Дострокове припинення повноважень районної ради

Стаття 86. Розгляд проекту бюджету 

Підрозділ 13. Оприлюднення рішень ради 

Стаття 87. Набрання чинності рішень ради та розпоряджень голови ради

Стаття 88. Оприлюднення рішень ради

Підрозділ 14. Дисципліна та етика пленарних засідань

Стаття 89. Дотримання регламенту виступів

Стаття 90. Дотримання дисципліни в залі засідань

Стаття 91. Заміна головуючого

Стаття 92. Відсутність депутата на засіданнях ради

Стаття 93. Санкції за порушення регламенту

Підрозділ 15. Протокол та запис засідання

Стаття 94. Протокол засідання ради

Стаття 95. Запис засідання

Стаття 96. Зберігання протоколів та записів

Підрозділ  16

Стаття 97. Конфлікт інтересів

Стаття 98. Врегулювання конфлікту інтересів

 

РОЗДІЛ І.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Районна рада

1.   Канівська районна рада (далі рада) є виборним представницьким органом місцевого самоврядування, що складається з депутатів і відповідно до закону представляє територіальну громаду району та здійснює від її імені та в її інтересах функції та повноваження місцевого самоврядування.

2.   Порядок діяльності ради, її органів та посадових осіб визначається Конституцією України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, іншими законодавчими актами України, цим регламентом та іншими рішеннями районної ради.

3. Виконавчий апарат ради

3.1. Виконавчий апарат ради утворюється радою. Структура, чисельність виконавчого апарату ради і витрати на утримання визначаються рішенням районної ради за поданням голови ради.

3.2. Виконавчий апарат ради забезпечує здійснення радою повноважень, наданих їй Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами.

3.3. Виконавчий апарат ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню радою взаємодії і зв’язків із територіальними громадами,  місцевими органами виконавчої влади,  органами та посадовими особами місцевого самоврядування. Виконавчий апарат ради забезпечує виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих районною радою, якщо рішенням цієї ради повноваження щодо забезпечення виконання заходів з відстеження результативності цих регуляторних актів не делеговано районній державній адміністрації.

4. Виконавчий апарат ради за посадою очолює голова ради.

5. Кадрова робота в органах місцевого самоврядування.

5.1. Кадрова робота в органах місцевого самоврядування спрямовується на комплексне вирішення питання щодо комплектування органів місцевого самоврядування висококваліфікованими і компетентними кадрами.

5.2. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування здійснюється у виконавчий апарат районної ради: на посади керуючого справами виконавчого апарату районної ради та інших працівників органів місцевого самоврядування шляхом призначення відповідно головою районної ради на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.

Керівники та інші працівники структурних підрозділів виконавчого апарату районної ради призначаються та звільняються головою відповідної ради згідно з нормами чинного законодавства.

5.3. Проведення конкурсу, випробування та стажування при прийнятті на службу в органи місцевого самоврядування здійснюється в порядку, визначеному законодавством України про державну службу.

5.4. У разі необхідності, за згодою сторін, посадова особа місцевого самоврядування може бути переведена на рівнозначну чи нижчу посаду або посаду радника чи консультанта без конкурсного відбору.

5.5. Голова районної ради має право самостійно (без конкурсу) добирати та приймати на службу своїх помічників, радників (патронатну службу).

5.6. На час відсутності (відпустки) посадових осіб органів місцевого самоврядування (крім виборних посад) для виконання їх повноважень можуть прийматися на службу особи за строковим трудовим договором (контрактом). Особи, прийняті на роботу в органи місцевого самоврядування на умовах контракту, не складають Присяги, їм не встановлюється ранг і період роботи за контрактом не зараховується до стажу служби в органах місцевого самоврядування чи державної служби.

5.7. Громадяни України, які вперше приймаються (обираються) на службу в органи місцевого самоврядування, складають Присягу посадової особи місцевого самоврядування.

5.8. Посадова особа місцевого самоврядування підписує текст Присяги, який зберігається за місцем її роботи. Про складання Присяги робиться запис у трудовій книжці.

5.9. Ранги голові районної ради присвоюються рішенням відповідної ради в межах відповідної категорії посад.

5.10. Ранги, які відповідають посадам третьої-сьомої категорій, присвоюються відповідно головою районної ради.

5.11. Ранги присвоюються відповідно до займаної посади, рівня професійної кваліфікації, результатів роботи.

5.12. Ранги присвоюються одночасно з обранням (прийняттям) на службу в органи місцевого самоврядування або обранням (призначенням) на вищу посаду. Особам, які призначаються на посади з випробувальним строком, ранги присвоюються після його закінчення, за результатами роботи. Особам, які призначені на посади і мають ранги посадових осіб місцевого самоврядування або ранги державного службовця, присвоєні за попереднім місцем роботи, надбавка за ранг у пе-ріод випробувального строку виплачується відповідно до цих рангів.

5.13. Черговий ранг присвоюється за умови, якщо посадова особа успішно відпрацювала на займаній посаді не менш як 2 роки.

5.14. За виконання особливо відповідальних завдань посадовій особі місцевого самоврядування може бути присвоєно черговий ранг достроково у межах відповідної категорії посад.

5.15. За сумлінну працю при виході на пенсію посадовій особі місцевого самоврядування може бути присвоєно черговий ранг поза межами відповідної категорії посад.

5.16. Посадова особа місцевого самоврядування може бути позбавлена присвоєного рангу лише за вироком суду.

5.17. Якщо посадова особа місцевого самоврядування обрана чи призначена на посаду нижчої категорії або залишила службу в органі місцевого самоврядування, за нею зберігається присвоєний ранг.

5.18. У трудовій книжці посадової особи місцевого самоврядування робиться запис про присвоєння, зміну чи позбавлення її відповідного рангу.

5.19. За рішенням органу місцевого самоврядування створюється кадровий резерв для зайняття посад і просування по службі, який за-тверджується головою районної ради.

5.20. До кадрового резерву зараховуються особи, які виявили бажання зайняти посаду в органах місцевого самоврядування і мають відповідну кваліфікацію та освіту або здобувають її.

5.21. Кадровий резерв формується з:

— посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищили квалі-фікацію або пройшли стажування і рекомендовані атестаційною комісією на вищі посади;

— державних службовців, які бажають перейти на службу в органи місцевого самоврядування;

— спеціалістів виробничої, соціально-культурної, наукової та інших сфер, а також випускників навчальних закладів відповідного профілю.

5.22. Порядок формування та ведення кадрового резерву посадових осіб визначається відповідною радою.

5.23. Із метою оцінки ділових та професійних якостей, а також кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, крім осіб, зазначених у підпункті          

5.25 цієї статті, посадові особи місцевого самоврядування один раз на 4 роки підлягають атестації.

5.24. Атестації не підлягають голова районної ради, працівники патронатної служби, особи, які перебувають на посаді менше одного року, молоді спеціалісти, вагітні жінки чи жінки, які працюють менше одного року після виходу на роботу з відпустки по вагітності і пологах чи до-гляду за дитиною, особи, прийняті на посаду на визначений строк.

5.25. Атестаційна комісія створюється за рішенням голови районної ради. Головою атестаційної комісії призначається заступник голови ра-йонної ради.

5.26. Атестаційна комісія працює гласно. Посадова особа має право попередньо ознайомитися з матеріалами її атестації, брати участь у засіданні комісії, на якому розглядається питання про її атестування, оскаржувати у разі незгоди рішення атестаційної комісії голові районної ради протягом 10 днів з дня винесення її рішення або до суду.

5.27. За результатами атестації атестаційна комісія робить один із таких висновків: про відповідність займаній посаді; про відповідність займаній посаді за певних умов (здобуття освіти, проходження стажування, набуття відповідних навичок, підвищення кваліфікації тощо); про невідповідність займаній посаді.

5.28. Результати атестації мають рекомендаційний характер.

5.29. Відповідно до висновку атестаційна комісія пропонує голові районної ради:

— визнати посадову особу атестованою;

— призначити протягом року повторне атестування (за згодою посадової особи);

— зарахувати посадову особу до кадрового резерву або призначити її на вищу посаду;

— перевести посадову особу на іншу посаду, що відповідає її ква-ліфікації, або звільнити її із займаної посади;

— присвоїти черговий ранг у межах категорії посад.

5.30. Спори, що виникають у зв’язку з проведенням атестації, вирішуються відповідно до законодавства про порядок вирішення індивідуальних трудових спорів.

5.31. Інші питання атестації посадових осіб регулюються положенням про проведення атестації, яке затверджується головою районної ради.

5.32. Типове положення про проведення атестації посадових осіб місцевого самоврядування затверджується Кабінетом міністрів України.

5.33. Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування становить 65років. Ці обмеження не поширюються на посадових осіб місцевого самоврядування, які обираються на відповідні посади.

5.35. Після закінчення цього терміну служба в органах місцевого самоврядування припиняється відповідно до пункту 5 статті 20 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” та за рішенням голови районної ради можуть бути залишені (шляхом переведення) на посадах радників чи консультантів (патронатна служба), якщо такі посади передбачені штатним розписом, на умовах строкового трудового договору.

5.36. Крім загальних підстав, передбачених Кодексом законів про працю України, служба в органах місцевого самоврядування припиняється на підставі і в порядку, визначених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, цим та іншими законами України, а також у разі:

— відмови посадової особи місцевого самоврядування від складання Присяги;

— порушення умов реалізації права на службу в органах місцевого самоврядування;

— неподання відомостей або подання посадовою особою місцевого самоврядування неправдивих відомостей щодо її доходів у встановлений термін;

— виявлення або виникнення обставин, що перешкоджають перебуванню на службі, чи недотримання вимог, пов’язаних із проходженням служби в органах місцевого самоврядування;

— досягнення посадовою особою місцевого самоврядування граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування.

5.37. Рішення про припинення служби в органах місцевого самоврядування може бути оскаржено посадовою особою місцевого самоврядування у порядку, визначеному законом.

Стаття 2. Предмет регламенту

1. Цим регламентом встановлюється робота районної ради, порядок скликання сесій ради, підготовки і розгляду нею питань, проведення засідань, прийняття рішень ради, порядок формування та організації роботи постійних та інших комісій ради, порядок формування виконавчих органів ради, здійснення депутатської діяльності, обрання та за-твердження посадових осіб та інші процедури, які випливають із повноважень ради, встановлених Конституцією та законами України.

Регламент затверджується не пізніше як на другій сесії.

2. До прийняття регламенту рада чергового скликання керується регламентом ради, що діяв у попередньому скликанні.

3. Протягом строку повноважень ради можуть вноситись зміни і доповнення до цього Регламенту за пропозицією голови ради, також за пропозицією постійних комісій, депутатів районної ради.

4. Зміни та доповнення до Регламенту ради вносяться на розгляд пленарного засідання ради згідно з Порядком підготовки проектів рішень Канівської районної ради.

5. Рішення про внесення змін та доповнень до Регламенту приймається більшістю голосів депутатів від загального складу ради.

6. Визнання окремих положень цього Регламенту незаконними (недійсними) не тягне за собою визнання Регламенту незаконним (недійсним) у цілому.

Стаття 3. Мова роботи ради

1.   Робота ради та її діловодство ведеться українською мовою.

2.   У разі, коли промовець  не володіє українською мовою, він має право виступати іншою мовою. При цьому переклад українською або іншою, зрозумілою для депутатів мовою організовується виступаючим, а в разі, коли виступаючий запрошений на засідання радою, — апаратом ради.

Стаття 4. Гласність у роботі ради

1. Засідання ради, її президії, постійних та тимчасових спеціальних комісій є відкритими і гласними.

2. За рішенням ради можуть проводитися закриті засідання для розгляду конкретно визначених питань, відповідно до вимог законодавства України про інформацію, які стосуються:

а) інформації щодо приватного життя конкретних громадян, даних персонального характеру;

б) конфіденційної інформації, що визнана такою у встановленому порядку і належить районній раді, установам, підприємствам, організаціям і відомствам;

в) інформації, що становить державну таємницю.

3. Якщо прийняте в результаті закритого засідання рішення не містить даних, розголошення яких призведе до порушення законодавства у сфері інформації та відповідної таємниці, воно оприлюднюється у встановленому регламентом порядку.

4. Гласність роботи ради забезпечується:

а) доведенням до відома громадськості інформації про план роботи ради;

б) уможливленням трансляції її засідань засобами телебачення і радіомовлення;

в) публікацією звітів про роботу та рішень ради у пресі;

г) уможливленням громадянам спостерігати роботу ради;

5. На засіданнях ради можуть бути присутніми громадяни на визначених для них місцях.

 6. Місця для депутатів ради відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на засіданні, і не можуть бути зайняті іншими особами. Під час засідання ради, особи (за винятком технічних працівників), які не є її депутатами, не повинні знаходитися на місцях, де розташовуються депутати.

Стаття 5. Запрошені на засідання ради

На пленарні засідання сесії ради та засідання її органів можуть за-прошуватися гості та службові особи.

Рада процедурним рішенням може вимагати присутності на засіданні будь-якої посадової особи місцевого самоврядування, органу виконавчої влади.

Постійна комісія ради може запросити службовців органу місцевого самоврядування, експертів, фахівців на засідання ради, на яких розглядаються питання, що опрацьовуються цією комісією або стосуються предмету діяльності відповідальних працівників районної державної адміністрації.

На вимогу ради та її посадових осіб керівники розташованих або зареєстрованих на території району підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності зобов’язані прибути на засідання ради або її органів для подання інформації з питань, віднесених до відання ради та її органів, відповідей на запити депутатів.

Головуючий на засіданні повідомляє депутатів про осіб, присутніх на засіданні за офіційним запрошенням.

Голова районної державної адміністрації (якщо він не є депутатом ради) має право дорадчого голосу на засіданнях районної ради.

Особи, присутні на засіданнях ради та її органів, повинні утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні, і не порушувати порядок. У разі порушення громадського порядку їх, після попередження головуючого, а у разі грубого порушення — негайно, за розпорядженням головуючого на засіданні може бути виведено працівниками поліції із приміщення, де відбувається засідання.

Стаття 6. Встановлення державних та місцевих символів

1.   Державний прапор України на будинку ради та прапор Канівського району в залі засідань встановлюється на постійно.

2.   Прапор району постійно установлений:

- в кабінеті голови Канівської районної ради;

- в кабінеті голови Канівської районної державної адміністрації;

- у залі, де проходять сесії районної ради.

3.  Прапор району вивішується або піднімається на щоглах (флагштоках):

- під час урочистих церемоній, що проводяться в районі

- під час проведення свят – в населених пунктах району.

 

РОЗДІЛ II.

ДЕПУТАТИ, ПОСАДОВІ ОСОБИ Й ОРГАНИ РАДИ

Підрозділ 1.

Депутати

Стаття 7. Діяльність депутатів

1. Діяльність депутата включає:

а) участь у засіданнях ради;

б) участь у засіданнях комісій ради, їх підкомісій та робочих чи підготовчих груп;

в) виконання доручень ради та її органів;

г) роботу з територіальними громадами виборчого округу.

2.   Діяльність депутата, зазначена в пунктах б, в, г частини 1 цієї статті, здійснюється у період між пленарними засіданнями ради, за винятком випадків виконання невідкладних доручень ради.

3. Участь у засіданнях ради та її органів, виконання доручень ради є підставою для відкладення депутатом усіх інших службових справ.

4. У разі невиконання депутатом своїх обов’язків у раді та її органах, систематичного порушення ним установленого порядку їх роботи рада, за попередніми висновками визначених радою комісій, відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування” та “Про статус депутатів місцевих рад” та в порядку, встановленому цим регламентом, може прийняти рішення про:

а) повідомлення керівників партій та виборців про неналежне ставлення депутата до виконання своїх обов’язків;

б) відкликання депутата за наявності дотримання процедури норми статті 38 розділу 15 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про місцеві вибори» місцевої ради за народною ініціативою .

Стаття 8. Права та обов’язки  депутата в раді

1. Депутат користується правом ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на засіданнях ради та її органів (комісій), до складу яких він входить.

Кожний депутат у раді та її органах, до складу яких він входить, має один голос. Депутат, який не входить до складу будь-якого органу ради, може брати участь у його роботі з правом дорадчого голосу.

2. Депутат в порядку, визначеному регламентом, має право:

а) обирати і бути обраним до органів ради;

б) пропонувати питання для розгляду радою та її органами;

в) вносити пропозиції і зауваження щодо порядку денного засідання ради та її органів, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті;

г) вносити для розгляду проекти рішень, інших документів, що приймаються радою або її органами, поправки до них;

д) висловлювати думку щодо персонального складу утворюваних радою органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються радою;

е) порушувати питання про недовіру органам, утвореним радою, їх керівникам, а також особам, яких обрано, призначено або затверджено радою;

є) брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, із процедурних питань — головуючому на засіданні;

ж) вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні ради звіту чи інформації керівника будь-якого органу, підзвітного чи підконтрольного раді, а також із питань, що входять до компетенції ради, інших органів і посадових осіб, які діють на території ради;

з) виступати з обгрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, давати довідки;

и) оголошувати на засіданнях ради та її органів тексти звернень, заяв, резолюцій, петицій громадян чи їх об’єднань, якщо вони мають суспільне значення;

і) знайомитися з будь-якими документами ради, брати копії будь-яких рішень ради;

ї) мати інші права, що випливають із законодавства України та рішень ради.

3.   Депутат із обговорюваного на сесії ради питання може передати головуючому тексти свого невиголошеного виступу, пропозицій і зауважень для включення до протоколу засідання ради чи її органу, в якому він бере участь.

4.   Депутат забезпечується інформацією про суспільно-політичні заходи, які проводяться у межах територіальної громади.

5. Депутат ради зобов’язаний періодично, але не рідше одного разу на рік, звітувати про свою роботу перед виборцями. Рада визначає орієнтовні строки проведення звітів депутатів перед виборцями та сприяє їх організації.

6.Депутат ради інформує раду про результати обговорення його звіту, зауваження і пропозиції, висловлені виборцями на адресу ради та її органів, а також про доручення, дані депутатові, які пов’язані з його депутатською діяльністю.

Стаття 8-1 Помічники-консультанти депутата ради

    1. Депутат ради може мати помічників-консультантів у кількості до п’яти осіб включно, які працюють на громадських засадах. Персональний підбір кандидатур на посаду помічника-консультанта депутата ради, організацію їх роботи та розподіл обов’язків між ними здійснює особисто депутат ради, який несе відповідальність щодо правомірності своїх рішень.

     2. Умови діяльності та кількість помічників-консультантів депутата ради визначаються Положенням про помічника-консультанта депутата ради, яке затверджується рішенням ради.

Підрозділ 2.

Депутатські групи та фракції ради

Стаття 9. Добровільні об’єднання депутатів

1. Депутати районної ради мають право на об’єднання, відповідно до норм цього регламенту, у депутатські групи та фракції.

2. Депутати ради з метою більш ефективної діяльності у виборчих округах можуть добровільно об’єднуватися у депутатські групи за умови, якщо до складу кожної з них входить не менш як троє депутатів.

3. Депутати ради на основі єдності політичних поглядів або пар-тійного членства, можуть об’єднуватися в депутатські фракції.

4. Порядок роботи депутатської групи або фракції, умови вступу депутата до них, його виходу або виключення з них визначаються відповідною депутатською групою чи фракцією.

5. Депутат не може входити до складу більш як однієї зареєстрованої депутатської групи або фракції. До складу групи чи фракції можуть входити депутати, що є представниками різних партій та позапартійні. До складу групи чи фракції, за особистої згоди, можуть не входити депутати, обрані на виборні посади голови та заступника голови районної ради. При цьому за ними зберігається право дорадчого голосу в ній (групі чи фракції).

6. Реорганізація та формування нових депутатських груп, фракцій можуть проводитися протягом повноважень ради.

Стаття 10. Утворення депутатських груп та фракцій

1. Депутатські групи та фракції утворюються на засіданні депутатів, які виявили бажання створити групу чи фракцію.

2. Рішення про утворення групи чи фракції, обрання осіб, які уповноважені представляти групу (не менше 5 депутатів) чи фракцію, оформляється протоколом, що підписують депутати-засновники групи чи фракції.

Стаття 11. Реєстрація депутатських груп та фракцій

1. Із метою реєстрації депутатської групи чи фракції уповноважена особа від групи чи фракції подає голові районної ради подання про утворення депутатської групи чи фракції, в якому міститься назва групи чи фракції, а також відомості про персональний склад, партійну належність депутатів-членів групи чи фракції, прізвища осіб, уповноважених представляти групу чи фракцію.

2. Голова районної ради оголошує на найближчому пленарному за-сіданні ради про утворення депутатської групи чи фракції та оголошує її склад.

3.   Із моменту оголошення депутатська група чи фракція вважається зареєстрованою.

4. Інформаційні матеріали про депутатську групу/фракцію після її реєстрації поширюються серед депутатів, у тому ж порядку повідомляється про зміни в складі депутатських груп.

5. Про зміни в складі депутатської групи/фракції її уповноважений представник повідомляє письмово голову ради.

6. У разі, коли склад депутатської групи стає меншим від установленої, вона після двотижневого терміну вважається розпущеною, про що голова районної ради інформує депутатів на найближчому засіданні ради.

7. Розпуск (саморозпуск) депутатської групи/фракції не є підставою для перегляду персонального складу органів ради, за винятком Президії, представництво фракції в якій втрачається.

Стаття 12. Права депутатських груп та фракцій

1. Депутатські групи та фракції мають право на представництво в Президії ради — від кожної групи та фракції по одному представнику (уповноваженому).

2. Депутатські групи та фракції мають право на пропорційне представництво у постійних та тимчасових комісіях ради, якщо вони були утворені до формування цих органів. Перегляд складу комісій, у зв’язку з утворенням нових груп та фракцій в раді, можливий лише у випадку, якщо така пропозиція підтримується більшістю складу ради.

3. Депутатські групи та фракції можуть попередньо обговорювати кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження радою — із запрошенням цих осіб на засідання відповідної групи/фракції.

4. Депутатські групи/фракції мають право виступу представника з будь-якого питання, що розглядається радою.

5. Жодна депутатська група, фракція не має права виступати від імені територіальної громади.

6. Депутати і депутатські групи, фракції можуть вільно співпрацювати між собою шляхом утворення депутатських об’єднань і неформальних груп, які не підлягають реєстрації і не мають прав, встановлених цим регламентом.

7. Депутатські групи, фракції проводять свої засідання відкрито і гласно. За рішенням депутатської групи, фракції може бути проведено закрите засідання.

8. Керівництво депутатської групи, фракції може в письмовій формі доручити виконання закріплених за представником групи цим регламентом функцій будь-кому з членів відповідної депутатської групи.

9. Голова районної ради забезпечує зареєстровані депутатські групи/фракції можливістю користуватися приміщенням, необхідним обладнанням тощо для здійснення ними передбачених законами і цим регламентом функцій.

10. За зверненням уповноваженого представника депутатської групи/фракції виконавчий апарат ради поширює серед депутатів підготовлені нею матеріали про її діяльність як офіційні від депутатської групи, фракції.

Підрозділ 3.

Президія районної ради

Стаття 13. Утворення Президії районної ради

1. Із метою попереднього узгодження питань, що вносяться на розгляд сесій ради у складі ради утворюється та діє консультаційно-погоджувальний орган — Президія районної ради.

2. До складу Президії входять: голова районної ради, заступник голови районної ради, уповноважені представники депутатських груп і фракцій, голови постійних комісій районної ради та голова райдержадміністрації, якщо він є депутатом відповідної ради.

Стаття 14. Діяльність Президії районної ради

1.   Президія вносить пропозиції з питань порядку денного, про раціональну організацію і планування роботи ради та її органів, сприяє узгодженню позицій депутатів у разі виникнення спірних питань у роботі ради та її органів.

2.   Президія збирається на засідання за пропозицією голови районної ради, але не рідше як раз на квартал та обов’язково не пізніше як за три дні до початку сесії ради. Засідання Президії може скликатися (в тому числі невідкладно) за ініціативою не менш як третини її складу.

3.   Президія здійснює свою роботу у формі засідань. Засідання Президії є правоспроможними за умови присутності на них не менш як половини її складу. Засідання Президії веде голова районної ради, під час його відсутності — заступник голови районної ради, а у разі невиконання ними з будь-яких причин цієї функції — обраний Президією для цього випадку член Президії.

4.   Рішення Президії приймаються на її засіданнях більшістю голосів її складу. У разі відсутності голови постійної комісії ради на засіданні Президії право ухвального голосу з питань організації роботи ради та її органів (за винятком організації роботи самої Президії) має уповноважений представник постійної комісії, і його присутність зараховується до кворуму. Те саме правило стосується керівника фракції.

5. Депутати мають право брати участь у відкритих та закритих засіданнях Президії з дорадчим голосом. На засіданнях Президії (в тому числі і закритих за згодою більшості членів Президії) мають право бути присутніми інші визначені Президією особи.

6. Членам Президії за звичайних обставин не пізніш як за 3 дні повідомляється, які питання планується розглянути на засіданні, і за їх бажанням надаються необхідні матеріали.

7. Президія не приймає рішень, обов’язкових для виконання. Рішення Президії направляються органам та особам, яких вони стосуються, а також надаються депутатам для ознайомлення за їх зверненням.

8. Президія має право в міжсесійний період приймати рішення, погодження щодо преміювання голови районної ради та заступника голови районної ради та з інших невідкладних питань районної ради з послідуючим затвердженням рішення на сесії районної ради.

9. Інформація про основні питання, розглянуті Президією, та прийняті нею рішення може надаватися засобам масової інформації.

Стаття 15. Повноваження Президії районної ради

1.  Президія у зв’язку зі скликанням і проведенням сесій районної ради:

а) розглядає проекти порядку денного сесій та розкладу засідань ради;

б) у разі необхідності розглядає питання скликання додаткових засідань та позачергових сесій ради;

в) вживає заходи щодо забезпечення присутності депутатів на се-сіях;

г) вирішує інші питання, пов’язані зі скликанням і проведенням сесій ради.

2. Із метою координації і організації діяльності постійних і тимчасових комісій ради Президія:

а) передає їм для додаткового розгляду проекти рішень та інших матеріалів ради, заслуховує повідомлення комісій про підготовлені ними висновки і рекомендації;

б) вживає заходів до організації скоординованої спільної роботи комісій ради, а також забезпечення присутності депутатів на їх засіданнях;

в) розробляє річний і перспективний плани роботи ради і подає їх на її розгляд;

г) визначає необхідність розробки проектів рішень та інших документів ради на договірній основі, направлення проектів рішень та інших документів ради на наукову, юридичну чи іншу експертизу, проведення інформаційного пошуку чи наукового дослідження;

д) організовує перевірку пропозицій, проектів рішень, внесених до ради, на їх відповідність завданням на розробку і вимогам щодо оформлення;

е) організовує подання інформаційної, наукової, правової, матеріально-технічної, фінансової та іншої допомоги комісіям ради;

є) здійснює інші функції, передбачені законодавчими актами та рішеннями ради.

Підрозділ 4.

Посадові особи ради

Стаття 16. Голова районної ради

 1. Голова районної ради обирається відповідною радою з числа її депутатів у межах строку повноважень ради таємним голосуванням.

 2. Голова ради виконує свої обов’язки до обрання голови ради нового скликання, крім випадків дострокового припинення повноважень голови ради відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування”.

 3. Голова ради працює у раді на постійній основі, не може мати іншого представницького мандата, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.

4. Питання про звільнення голови ради може бути внесено на роз-гляд ради на вимогу не менше третини депутатів від загального складу ради.

5. Голова районної ради:

а) скликає сесії ради, повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради, веде засідання ради;

б) забезпечує підготовку сесій ради і питань, що вносяться на її розгляд, доведення рішень ради до виконавців, організовує контроль за їх виконанням;

в) представляє раді кандидатури для обрання на посаду заступника голови ради; вносить на затвердження ради пропозиції щодо структури органів ради, її виконавчого апарату, витрат на їх утримання;

г) вносить раді пропозиції щодо утворення і обрання постійних комісій ради, голів постійних комісій;

д) координує діяльність постійних комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

е) організовує надання депутатам допомоги у здійсненні ними своїх повноважень;

є) організовує відповідно до законодавства проведення референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

ж) організовує роботу президії ради;

з) видає розпорядження, призначає і звільняє керівників та інших працівників структурних підрозділів виконавчого апарату ради, підписує контракти (договора) з курівниками комунальних підприємств, установ та закладів засновником яких є районна рала.

и) здійснює керівництво виконавчим апаратом ради;

і) є розпорядником коштів, передбачених на утримання ради та її виконавчого апарату;

ї) підписує рішення ради, протоколи сесій ради;

й) забезпечує роботу з розгляду звернень громадян;

к) веде особистий прийом громадян;

л) забезпечує гласність у роботі ради та її органів, обговорення громадянами проектів рішень ради, важливих питань місцевого значення, вивчення громадської думки, оприлюднює рішення ради;

м) представляє раду у відносинах із державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій і громадянами, а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства;

 н) за рішенням ради звертається до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також повноваження районної ради та її органів;

о) звітує перед радою про свою діяльність не менше одного разу на рік, а на вимогу не менш як третини депутатів – у визначений радою термін;

п) вирішує інші питання, доручені йому радою.

6. Голова районної ради в межах своїх повноважень видає розпорядження.

7. Повноваження голови районної ради вважаються достроково припиненими у разі:

— його звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень голови;

— припинення його громадянства;

— набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

— порушення ним вимог щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлених цим Законом;

— визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер;

— його смерті.

8. Повноваження голови районної ради також припиняються достроково в порядку, передбаченому статтею 55 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

Стаття 17. Заступник голови районної ради

1. Заступник голови районної ради обирається відповідною радою у межах строку її повноважень із числа депутатів цієї ради шляхом таємного голосування і здійснює свої повноваження до обрання заступника голови ради нового скликання, крім випадків дострокового припинення його повноважень.

2. Заступник голови ради може бути достроково звільнений із посади за рішенням ради, яке приймається шляхом таємного голосування. Питання про його звільнення може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради або голови ради.

3. Заступник голови ради в разі відсутності голови ради або неможливості виконання ним своїх обов’язків з інших причин здійснює повноваження голови відповідної ради.

4. Заступник голови ради працює у раді на постійній основі. На нього поширюються вимоги щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені Законом “Про місцеве самоврядування в Україні” як і для голови ради.

5. Повноваження заступника голови районної ради вважаються до-строково припиненими у разі:

— його звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень;

— припинення його громадянства;

— набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

— порушення ним вимог щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю);

— визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер;

— його смерті.

Підрозділ 5.

Постійні комісії ради

Стаття 18. Постійні комісії

1.   Постійні комісії ради є її органами, що утворюються для попереднього розгляду та підготовки питань, що належать до її відання, а також здійснення контрольних повноважень щодо виконання рішень ради, діяльності виконавчих органів ради у сфері компетенції комісії.

2.   Кількість членів комісії не може бути більшою 8 депутатів ради та не меншою 3 депутатів ради. Повноваження постійних комісій ради, порядок їх створення та діяльності визначаються чинним законодавством, цим регламентом та положенням про постійні комісії ради.

Стаття 19. Утворення постійних комісій

1. Постійні комісії ради обираються з числа її депутатів не пізніше ніж на другій сесії ради нового скликання на термін її повноважень.

2. Підготовча група, яка готує першу сесію новообраної ради, розглядає заяви депутатів та узагальнює і систематизує пропозиції щодо кількості комісій, їх назв і готує попередні проекти рішень ради.

3. Рада приймає рішення про перелік постійних комісій та затверджує їх персональний склад.

4. Персональний склад комісії визначається за бажаннями депутата, пропозиціями депутатських груп/фракцій та згідно з вимогами щодо мінімальної та максимальної чисельності депутатів у комісії.

5. У разі необхідності може бути створено нові постійні комісії, скасовано або реорганізовано раніше створені, змінено їх кількісний склад, переобрано персональний склад, за умови дотримання норм цього регламенту.

6.   Рада обирає постійні комісії у складі їх голів і кількісного складу членів. Інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.

7.   До складу постійних комісій ради не можуть бути обрані голова районної ради, заступник голови районної ради, але вони можуть брати участь у засіданнях профільних комісій райради з дорадчим голосом.

Стаття 20. Загальні повноваження постійних комісій ради

Відповідно до компетенції, визначеної положенням про постійні комісії ради, постійні комісії:

а) розглядають на своїх засіданнях і готують висновки та рекомендації з проектів нормативних актів та інших юридичних актів районної ради, незалежно від суб’єкту їх внесення;

б) здійснюють загальний контроль за виконанням районного бюджету в частині, що відноситься до їх компетенції, для чого виконання бюджету розглядається на засіданнях комісії не менш, як чотири рази на рік;

в) здійснюють контроль над відповідними управліннями та відділами виконавчого апарату районної ради, комунальних підприємств, установ та організацій;

г) заслуховують на своїх засіданнях звіти керівників державних виконавчих органів, комунальних підприємств, установ та організацій щодо виконання рішень ради та скарг депутатів, юридичних чи фізичних осіб на їх діяльність та приймають рекомендації щодо подальшого перебування на посаді цих керівників;

д) аналізують, узагальнюють та систематизують заяви, звернення та скарги фізичних та юридичних осіб із питань, що належать до компетенції комісій, та готують пропозиції щодо поліпшення діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування в районі;

е) у разі необхідності публікують в місцевих засобах масової інформації проекти місцевих нормативних актів для їх широкого обговорення, виступають ініціаторами проведення громадських слухань із найбільш важливих питань суспільного значення;

є) готують пропозиції раді щодо необхідності проведення місцевого референдуму чи дорадчого опитування громадян.

Стаття 21. Права постійних комісій ради

1. Для реалізації своїх повноважень постійні комісії ради мають право:

а) створювати із свого складу постійні підкомісії та тимчасові робочі групи для аналізу необхідних матеріалів і підготовки проектів висновків із найбільш складних питань на розгляд комісії;

б) створювати експертні групи, залучати на договірній основі необ-хідних фахівців для підготовки висновків із питань, що належать до компетенції комісії;

в) проводити відкриті слухання в комісії, на які запрошувати керівників виконавчих органів районної державної адміністрації, посадових осіб управлінь та відділів, підприємств, установ та організацій, що знаходяться на території ради, з питань, що належать до компетенції місцевого самоврядування та відповідної комісії ради;

г) вимагати присутності на засіданні комісії посадових осіб виконавчих органів ради під час розгляду питань, що належать до їх компетенції;

д) вносити пропозиції щодо проведення позачергової сесії ради, вносити пропозиції до порядку денного сесії ради, визначати доповідачів та співдоповідачів;

е) мати право обов’язкового слова від комісії при розгляді будь-якого питання на сесії ради, що має пряме чи опосередковане відношення до компетенції комісії, або може призвести до зменшення надходжень чи збільшення витрат районного бюджету;

є) підтримувати зв’язки з відповідними постійними комісіями обласної ради, інших рад, делегувати своїх представників до складу офіційних делегацій, що направляються з візитами до інших місцевих рад, Верховної Ради України тощо.

ж) виступати організатором чи брати участь у роботі конференцій, семінарів, круглих столів, інших публічних заходів, що стосуються компетенції комісії.

2. Для запрошення на своє засідання посадових осіб, визначених п.п. в, г, частини 1 цієї статті, постійна комісія, не пізніше, як за три робочих дні до дати засідання направляє посадовій особі запрошення за підписом голови комісії, чи особи, що його замінює. В запрошенні вказується дата, час, місце проведення засідання та питання, для розгляду якого запрошується особа. У разі необхідності комісія може вказати, які додаткові інформаційні матеріали будуть потрібні від цієї особи на засіданні.

3. Посадова особа, яку запрошено на засідання, зобов’язана вчасно прибути на засідання комісії. У разі неможливості прибути на засідання комісії з поважних причин запрошеної посадової особи, вона зобов’язана письмово попередити про це комісію, вказавши причини відсутності, та направити замість себе повноважну особу для розгляду питання.

4. Комісія, розглянувши письмову відповідь запрошеної посадової особи, може взяти до відома інформацію про причини відсутності і прийняти рішення провести засідання комісії за участю особи, що замінює запрошену, або перенести засідання комісії на інший день.

5. Щодо посадової особи, яка ухиляється від явки на запрошення комісії, може бути порушено питання про її дисциплінарну відповідальність аж до звільнення з займаної посади перед органом, до компетенції якого належить призначення цієї особи на посаду.

Стаття 22. Засідання постійної комісії

1.   Засідання постійної комісії є основною формою її роботи і скликається головою комісії за потребою, відповідно до плану роботи комісії або у зв’язку з проведенням надзвичайної чи позачергової сесії ради та інших обставин, відповідно до цього положення.

2.   Засідання комісії може бути скликане також за письмовим зверненням голови районної ради або ініціативою не менше як 1/3 членів комісії.

3.   Апарат ради після отримання звернення голови районної ради або ініціативи членів комісії, підписаною власноручно не менш як 1/3 її членів, зобов’язаний сповістити голову та усіх членів комісії про проведення її засідання відповідно до дати та часу, що вказані у зверненні чи ініціативі, або на іншу дату, яка не може бути пізнішою 3-х днів від дати, заявленої у вказаних документах.

4. Засідання комісії є правочинним, якщо у ньому бере участь не менше половини депутатів від складу комісії.

5. Головує на засіданні комісії її голова, а у разі його відсутності заступник голови чи секретар комісії.

6. У разі відмови від головування на засіданні комісії осіб, визначених ч.5 цієї статті, члени комісії можуть обрати зі свого складу головуючого, який наділяється правом підписання документів, ухвалених ко-місією. В протоколі засідання комісії вказується причина, що призвела до обрання головуючого на засіданні.

7. Рішення комісії, що ухвалюються у вигляді висновків та рекомендацій, приймаються шляхом голосування більшістю голосів від складу комісії.

Стаття 23. Слухання в постійній комісії ради

1. Слухання в постійній комісії ради є особливою формою засідання комісії за участю інших осіб, присутність яких є доцільною з метою отримання необхідної інформації, аналізу всіх можливих варіантів вирішення питання та надання обговорюваному питанню публічності у випадках, коли питання є надзвичайно складним для вирішення, а наслідки від його вирішення можуть мати значний вплив на громаду в цілому чи на окремі її частини.

2. Рішення за наслідками слухання не приймаються, а отримана інформація використовується для підготовки проектів документів ради з питань, що належать до компетенції комісії.

3. Слухання мають відкритий характер і в місці їх проведення забезпечується доступ громадськості, представників засобів масової інформації.

4. До початку слухань комісія проводить попередній аналіз напрямків вирішення питання, отримує необхідну інформацію (з питань порядку денного сесії районної ради з повним переліком документів відповідно до ст.45 Регламенту), запрошує необхідних для участі осіб, розміщує в засобах масової інформації інформацію про час та місце проведення слухань, а також іншу інформацію, необхідну для успішного проведення слухань.

5. На слуханнях у порядку, встановленому головою комісії, мають право на виступ із доповіддю і в обговоренні запрошені та представники громадськості.

Стаття 24. Порядок денний засідання комісії

1.   Проект порядку денного засідання комісії формується її головою з урахуванням питань, що готуються на розгляд поточної сесії ради та плану роботи комісії, пропозицій голови районної ради, членів комісії.

2.   Перед початком засідання комісії голова або особа, яка його замінює, оголошує перелік питань, що пропонуються до розгляду. Кожен член комісії може пропонувати до порядку денного будь-яку кількість інших питань, що належать до компетенції комісії, або зняти з розгляду будь-яке питання, попередньо включене до проекту порядку денного.

3. Порядок денний вважається затвердженим, якщо проти цього не заперечує більшість членів комісії.

Стаття 25. Прийняття рішень на засіданні постійної комісії

1. Рішення комісії приймаються після всебічного обговорення та вивчення питання, що розглядається, шляхом голосування.

2. Рішення комісії ухвалюються у формі висновків, рекомендацій та постанов.

3. Рішення у формі висновків приймається при розгляді питань, віднесених до компетенції комісії та стосуються підготовки проектів нормативних актів до розгляду радою, зокрема, щодо призначення чи обрання посадових осіб.

4. Рекомендації ухвалюються комісіями щодо питань, які стосуються контрольної діяльності комісії, вивчення проблеми із застосуванням механізмів слухань та громадських обговорень, а також за наслідками перевірок, що проводились за ініціативою чи за участю комісії.

5. Висновки комісії є обов’язковими до розгляду сесією ради, головою районної ради.

6. Рекомендації комісії підлягають обов’язковому розгляду органами та посадовими особами, яким вони надсилаються, які зобов’язані дати вмотивовану відповідь щодо рекомендацій у визначений комісією термін, але не пізніше як протягом місяця від дня їх отримання.

7. Постановами ухвалюються рішення, що стосуються внутрішньої діяльності комісії: обрання заступників та секретаря комісії, створення підкомісій, робочих та експертних груп, затвердження планів роботи комісії тощо.

8. Рішення комісії підписуються її головою, або у разі його відсутності — заступником голови чи секретарем комісії.

Стаття 26. Протокол засідання комісії

1. Кожне засідання комісії оформляється протоколом, який складає відповідальний працівник апарату ради чи, в окремих випадках, секретар комісії.

2.   У протоколі вказується:

а) дата та місце проведення засідання комісії;

б) список членів комісії, присутніх на засіданні;

в) список запрошених на засідання комісії;

г) перелік питань, що розглядались;

д) стислий виклад перебігу розгляду та обговорення питань;

е) результати голосувань по кожному з рішень;

3. У вигляді додатків до протоколу додаються: ухвалені рішення, особливі думки депутатів-членів комісії, не згідних із прийнятими рішеннями, а також стенограма засідання, якщо комісією було прийняте рішення про стенографування.

4. Протокол оформляється у двох примірниках і не пізніше двох робочих днів після проведення засідання надається працівником, відповідальним за складання протоколу, на підпис голові та секретареві комісії.

5. Один примірник належним чином оформленого та підписаного протоколу зберігається у справах ради, другий — у справах комісії.

Стаття 27. Спільне засідання комісій

1. За дорученнями ради чи за власною ініціативою може проводитися спільне засідання двох чи більше комісій ради.

2. Головує на такому засіданні голова комісії, яка визначена головною у підготовці чи попередньому розгляді питання. В інших випадках, головуючий визначається за взаємним погодженням.

3. Порядок проведення спільного засідання комісій має відповідати нормам, викладеним у цьому положенні для засідання комісії.

4. Голосування з кожного питання проводиться окремо по кожній із комісій.

5. Спільним ухваленим рішенням вважається рішення, за яке проголосувала більшість від складу в кожній комісії, що брала участь у спільному засіданні. У цьому випадку може бути оформлено спільне рішення комісій, що підписуються головами комісій, або особами, які їх замінюють.

6. У випадку, коли результати голосування з окремого чи усіх рішень по різних комісіях є протилежними, оформляються окремі рішення по кожній із комісій — в порядку, встановленому цим положенням.

7. Відповідальною за складання протоколу є комісія, визначена головною, або комісія, голова якої був головуючим на спільному засіданні.

8. Протокол спільного засідання підписується головуючим на засіданні та головами комісій, які брали участь у спільному засіданні, або особами, які їх замінюють.

Стаття 28. Забезпечення роботи комісій

1. Апарат ради забезпечує комісію для проведення засідань необхідним приміщенням, здійснює тиражування проектів документів, що підлягають розгляду.

2. За заявкою голови комісії апарат ради забезпечує присутність на засіданні комісії відповідального працівника для ведення протоколу засідання та вирішення організаційних питань, що виникають під час проведення засідання.

Підрозділ 6.

Тимчасові контрольні комісії ради

Стаття 29. Тимчасова контрольна комісія ради

1. Рада може створювати тимчасові контрольні комісії ради для підготовки та попереднього розгляду, доопрацювання проектів рішень та інших документів ради з питань контролю над дотриманням конкретних рішень ради, а також інших конкретних питань, визначених радою, що належать до компетенції місцевого самоврядування району.

2. Питання про створення тимчасової контрольної комісії включається окремим пунктом до порядку денного сесії ради за ініціативою голови районної ради або не менш як третиною депутатів від складу ради, якщо інше не встановлено цим регламентом.

Стаття 30. Створення тимчасової контрольної комісії ради

1. Тимчасова контрольна комісія ради утворюється шляхом ухвалення відповідного рішення.

2.   Рішення ради про створення тимчасової спеціальної комісії повинно визначати:

а) назву комісії;

б) завдання комісії;

в) кількісний склад комісії;

г) обраного радою голову (співголову) комісії:

д) персональний склад членів комісії;

е) термін діяльності комісії (на заздалегідь визначений час або на час виконання певної роботи);

є) додаткові права у межах чинного законодавства (якщо це необхідно), надані радою цій комісії;

ж) обсяг коштів (та їх джерела), попередньо виділених у розпорядження комісії для оплати робіт чи послуг, виконаних або наданих юридичними і фізичними особами, залученими комісією для виконання завдання;

 з) заходи щодо кадрового, матеріально-технічного, інформаційного, організаційного забезпечення роботи комісії.

3.   Головою або членом тимчасової контрольної комісії ради не може бути депутат, щодо якого може мати місце конфлікт інтересів, а саме: комісія розглядає питання, що стосується діяльності депутата, пов’язаних із ним осіб у розумінні українського законодавства або юридичних осіб, до керівництва якими чи щодо власності над якими він або пов’язані з ним особи мають безпосереднє відношення.

4.   Тимчасова контрольна комісія обирається з числа депутатів ради, які дали на це згоду і які відповідають вимогам ч.3 цієї статті. У складі тимчасової контрольної комісії мають бути представлені, за їх бажанням, усі депутатські групи та фракції ради.

5.   Голосування щодо утворення та персонального складу кожної тимчасової контрольної комісії здійснюється окремо.

6. На підставі заяви депутата, який входить до складу тимчасової контрольної комісії, він звільняється від обов’язку бути присутнім на засіданнях постійної комісії ради, членом якої він є, і його відсутність із цієї причини не впливає на кворум у постійній комісії.

7. У разі необхідності, на час роботи в тимчасовій контрольній комісії, депутат може тимчасово звільнятись від виконання своїх обов’язків за основним місцем праці з відповідною компенсацією, передбаченою законодавством, за участь у роботі ради та її органах.

Стаття 31. Припинення тимчасової контрольної комісії

1. Тимчасова контрольна комісія у визначений радою термін подає раді звіт про виконану роботу, а також підготовлені нею проекти рішень ради та інші матеріали, що поширюються серед депутатів.

2. Після обговорення результатів роботи тимчасової контрольної комісії в постійних комісіях ради та на пленарному засіданні рада приймає щодо цих результатів остаточне рішення або доручає комісії продовжити роботу і визначає для цього новий термін.

3. Повноваження тимчасової контрольної комісії припиняються з прийняттям радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії.

РОЗДІЛ III. СЕСІЇ РАДИ

Підрозділ 1.

Скликання, відкриття і закриття сесії

Стаття 32. Сесія ради

1. Рада проводить свою роботу сесійно.

2. Сесія — форма роботи ради як представницького органу, що складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради.

3. Комісія ради або її робоча група може проводити своє засідання одночасно з пленарними засіданнями ради у тому разі, коли проект ухвали визнано невідкладним, чи за дорученням ради, якщо в цей час пленарне засідання не пов’язане з прийняттям рішень, проведенням виборів, призначенням або затвердженням посадових осіб.

Стаття 32-1 Робоча президія сесій ради.

1. До складу робочої президій сесії входять - голова районної ради,  заступник голови районної ради та за запрошенням: голова районної державної адміністрації, присутні керівники обласної ради, облдержадміністрації та центральних органів виконавчої влади.

2. Сесію веде голова районної ради або його заступник (головуючі).  

Стаття 33. Скликання сесії ради

1.   Сесії, наступні після першої, скликаються головою районної ради відповідно до плану проведення сесій, затвердженого радою, з його ініціативи, а також у двотижневий термін, за пропозицією більшості членів президії або не менш як третини депутатів від загального складу ради або голови районної державної адміністрації. У цьому випадку сесію відкриває та веде голова райради.

2.   При порушенні зазначених термінів скликання сесії або за дорученням голови районної ради сесію скликає, відкриває та веде заступник голови районної ради.

3.   При відмові чи неможливості скликання сесії головою районної ради та заступником голови районної ради сесія скликається:

а) з ініціативи Президії районної ради;

б) з ініціативи третини депутатів від загального складу ради — цими депутатами.

4. У випадку скликання сесії Президією районної ради, про що повинні підписатись не менше половини членів Президії ради з поясненням причин скликання сесії, проектом порядку денного та проектами необхідних рішень, виконавчий апарат ради реєструє дані документи і передає на розгляд голові комісії ради з питань регламенту. Голова комісії упродовж трьох днів зобов’язаний скликати засідання комісії,  здійснити всі необхідні кроки щодо скликання сесії не пізніше, як за два тижні. Головує на сесії у цьому випадку голова комісії з питань регламенту чи інший депутат, визначений комісією.

5. У випадку, передбаченому п. б) ч. 3 подання за підписами не менше третини депутатів від складу ради з поясненням причин скликання сесії ради, визначеною датою скликання сесії, проектами порядку денного сесії ради та проектами необхідних рішень реєструється у виконавчому апараті ради. Виконавчий апарат ради зобов’язаний протягом не пізніше трьох днів від моменту отримання подання повідомити усіх депутатів ради про скликання сесії за ініціативою групи депутатів. У цьому випадку сесію відкриває за дорученням групи депутатів, якими була скликана сесія, депутат, що входить до її складу, а веде сесію за рішенням ради один із депутатів ради.

6.   Рішення про скликання чергової сесії повідомляється депутатам не пізніш як за 5 днів до сесії, у виняткових випадках — не пізніш як за день до сесії.

7.   Інформація про місце і час проведення та про планований порядок денний засідань ради доводиться до відома кожного депутата, а також оприлюднюється через засоби масової інформації або іншим публічним способом.

8. До прийняття регламенту рада чергового скликання керується регламентом ради, що діяв у попередньому скликанні.

9.   Для  розгляду  важливих  питань  діяльності  райради  по  забезпеченню  життєдіяльності  району,  голова  районної    ради ( або  за  письмовим  зверненням  не  менше  третини  депутатів  від  загального  складу  ради)  можуть  скликати  позачергову    сесію  райради,  про  що  повідомляються  депутати  райради  не  менше  як  за  1  добу.

Стаття 34. Відкриття та закриття сесії ради

1.   Відкриття сесії ради оголошується головуючим на початку першого пленарного засідання.

2.   Відкриваючи сесію, головуючий повідомляє номери сесії, скликання ради та оголошує підставу її скликання відповідно до цього регламенту.

3.   Перед закриттям пленарного засідання головуючий на засіданні уточнює час проведення наступного засідання ради. Питання, не розглянуті на поточному пленарному засіданні, підлягають розгляду на наступному пленарному засіданні у визначеній послідовності.

4.   Сесія не може бути закрита, якщо рада не визначилась щодо всіх питань порядку денного.

5.   Президія та комісії ради можуть продовжувати роботу після закінчення сесії без прийняття комісіями офіційних рішень.

6.   При відкритті сесії та після її закриття виконується Державний гімн України.

Підрозділ 2.

Робочі органи сесії ради

Стаття 35. Лічильна комісія

1. Лічильною комісією є робочий орган сесії ради, що створюється для підрахунку голосів депутатів при голосуваннях.

2. Лічильні комісії формуються з трьох депутатів.

3. Лічильні комісії обираються радою процедурним рішенням за пропозицією головуючого. Підрахунок голосів при обранні першої лічильної комісії здійснюється головуючим.

4. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову. Засідання лічильної комісії проводяться гласно і відкрито.

5. У роботі лічильної комісії не можуть брати участь депутати, кандидатури яких включені до бюлетенів для таємного голосування.

6. Рішення лічильної комісії приймається більшістю голосів членів комісії.

Стаття 36. Редакційна комісія

1.   Редакційною комісією є робочий орган сесії ради, що створюється для доопрацювання окремих, найбільш важливих проектів рішень ради та редакційного уточнення ухвалених рішень.

2.   Редакційна комісія обирається радою процедурним рішенням за пропозицією головуючого з числа депутатів. У роботі редакційної комісії можуть брати участь автори проекту рішення.

3.   Редакційна комісія оформляє остаточну редакцію прийнятого рішення. Цей примірник підписується уповноваженим членом комісії не пізніше наступного робочого дня після пленарного засідання.

Підрозділ 3.

Перша сесія ради нового скликання

Стаття 37. Скликання першої сесії

Першу сесію новообраної районної ради скликає відповідна територіальна виборча комісія у терміни, визначені Законом України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» та в кількості, що забезпечує повноважність складу ради відповідно до статті 45 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова районної територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів. Із моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання рада обирає (затверджує) тимчасову Президію з числа депутатів ради в кількості не більше п’яти осіб із числа депутатів різних політичних партій, які набрали найбільшу кількість голосів на виборах. Члени тимчасової Президії почергово головують на пленарних засіданнях ради. З часу обрання голови ради він веде пленарні засідання ради.

Стаття 38. Документи, що надаються депутату

1.   Депутату не пізніше як за 5 днів до першої сесії надаються:

а) повідомлення про час першого пленарного засідання;

б) перелік постійних комісій ради;

в) довідкові матеріали про обраних депутатів: прізвище, ім’я та по-батькові, рік народження, дані про посаду, місце роботи, партійність.

Стаття 39. Підготовча група

1.   Для підготовки першої сесії новообраної районної ради утворюється Підготовча депутатська група.

2.   Персональний склад Підготовчої депутатської групи формується територіальною виборчою комісією з числа депутатів районної ради, представників політичних партій.

3.   Підготовча депутатська група районної ради готує:

а) проект порядку денного першої сесії ради нового скликання;

б) проект ухвали про перелік постійних комісій;

в) проекти інших документів, що виносяться на першу сесію;

г)пропозиції щодо організації роботи першого пленарного засідання.

4. Група здійснює роботу на засадах, встановлених для тимчасових комісій ради, і припиняє діяльність із створенням постійних комісій ради.

Стаття 40. Порядок проведення першої сесії ради

Для проведення таємного голосування з обрання на посаду голови районної ради, його заступника перша сесія нового скликання обирає з числа депутатів відкритим голосуванням лічильну комісію більшістю присутніх депутатів. Лічильна комісія із свого складу обирає голову і секретаря. Рішення лічильної комісії приймаються більшістю голосів її членів. До лічильної комісії не можуть входити депутати, чиї кандидатури висунуті до складу виборчих органів чи на керівні посади.

Таємне голосування обов’язково проводиться при виборах голови, заступника голови районної ради, при розгляді персональних питань, визначених цим регламентом. Час і місце таємного голосування, порядок його проведення визначаються лічильною комісією згідно з цим регламентом і оголошується головою лічильної комісії.

Видача бюлетенів здійснюється безпосередньо перед голосуванням кожному депутату особисто під розпис. Бюлетені для таємного голосування є документами суворої звітності, виготовляються під контролем лічильної комісії в певній кількості.

У разі, коли на посаду голови районної ради претендує кілька кандидатур, їх прізвища, імена, по-батькові вносяться у бюлетень для таємного голосування в алфавітному порядку. Праворуч проти прізвища кожного кандидата розташовується порожній квадрат. Після переліку прізвищ кандидатів зазначається текст “Не підтримую жодного кандидата”, праворуч розташовується порожній квадрат.

На кожному бюлетені мають бути підпис голови та членів лічильної комісії і печатка районної ради.

Голосування проводиться у приміщенні, де обладнано кабіни для таємного голосування, визначається місце видачі виборчих бюлетенів і встановлюється виборча скринька таким чином, щоб депутати при підході до неї обов’язково проходили через кабіни.

Депутат отримує виборчий бюлетень і розписується у списку депутатів районної ради. На бюлетенях забороняється робити будь-які позначки, за якими можна було б визначити депутата. Заповнення бюлетеня депутатом проводиться особисто у кабіні для таємного голосування. У квадраті проти прізвища кандидата, за якого голосує депутат, робиться позначка «плюс» (+) або інша. У разі не підтримання кандидата (жодного з кандидатів) депутат робить позначку «плюс» (+) або іншу в квадраті проти слів “Не підтримую жодного кандидата”. Недійсними вважаються бюлетені не встановленого зразка, в яких поставлено більше, ніж одну позначку, в яких не поставлено жодної позначки.

Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протоколи, що підписуються усіма членами лічильної комісії, після чого голова лічильної комісії оголошує результати таємного голосування.

Депутат ради зобов’язаний особисто здійснювати своє право на голосування. Депутат ради, відсутній при голосуванні, не має права подати свій голос заочно чи пізніше. При виявленні помилок у порядку і механізмі голосування його результати визнаються недійсними. Рішення ради вважається прийнятим, якщо за нього подано більшість голосів від загального складу депутатів.

На посаду голови районної ради одну й ту ж кандидатуру можна пропонувати не більше двох разів. У разі не набирання кандидатами на посаду голови райради в 1-у турі необхідної кількості голосів проводиться переголосування між двома кандидатами, які набрали найбільшу кількість голосів. У випадку, коли два кандидати на посаду голови райради, які набрали однакову кількість голосів, але меншу ніж перший претендент, пропонується провести переголосування між ними, і хто набере більшу кількість голосів, той виходить у 2-й тур голосування з першим кандидатом, який набрав найбільшу кількість голосів, але не ту, яка необхідна для того, щоб він був обраний головою районної ради.

У випадку, коли після проведення переголосування жоден із кандидатів на посаду голови районної ради не набирає більшості голосів від загального складу ради, проводяться нові вибори з висуненням нових кандидатів.

Голова районної ради представляє раді кандидатуру депутата для обрання на посаду заступника голови районної ради. Одну й ту ж кандидатуру можна пропонувати не більше двох разів.

Підрозділ 4.

Порядок денний сесії

Стаття 41. Формування проекту порядку денного сесії ради

1. Проект порядку денного сесії ради не пізніше як за 20 днів до дати початку сесії ради формує голова районної ради після погодження з Президією на основі:

а) затвердженого радою перспективного плану роботи ради;

б) пропозицій депутатів ради;

в) пропозицій постійних комісій ради;

г) пропозицій, поданих громадою в порядку місцевої ініціативи або сільською радою;

д) пропозицій не менш як шостої частини депутатів від загального складу ради;

е) пропозицій голови місцевої державної адміністрації та за його дорученням – керівників галузевих управлінь, відділів.

2.   Не рідше одного разу в квартал (півріччя) до порядку денного вноситься питання про заслуховування інформації:

а)   про виконання бюджету та соціально-економічного розвитку;

б) про роботу постійних комісій та про виконання рішень ради;

в)   про виконання доручень виборців, що були включені радою в перелік доручень, що підлягають виконанню.

г) про роботу галузевих управлінь, відділів органів виконавчої влади з питань соціально-економічного розвитку.

3.   Пропозиція щодо кожного питання, що пропонується включити до проекту порядку денного сесії, подається в передбачені терміни су-б’єктом правової ініціативи з проектом рішення.

4.З метою забезпечення громадського обговорення та внесення можливих пропозицій, проекти рішень ради оприлюднюються не пізніше, як за 20 (двадцять) робочих днів до відкриття сесії на офіційному веб-сайті районної ради.

5. Відповідальним за підготовку матеріалів сесії, порядку денного несе заступник голови районної ради.

Стаття 42. Затвердження порядку денного

1.   Проект порядку денного підлягає затвердженню на початку першого пленарного засідання сесії ради, для чого головуючий оголошує розгляд питання “Про порядок денний сесії ради” у такій послідовності:

а)   внесення та обговорення пропозицій про вилучення окремих питань із розгляду;

б) внесення та обговорення пропозицій про можливість включення до проекту порядку денного додаткових питань, якщо вони підготовлені відповідно до вимог цього регламенту;

в) включення до порядку денного питання на вимогу депутата районної ради (депутатське звернення) без окремого голосування проекту порядку денного за основу;

г) вилучення окремих питань із розгляду — більшістю від загального складу районної ради;

д) включення додаткових питань до розгляду, якщо вони підготовлені відповідно до вимог цього регламенту —1/3 голосів від загального складу районної ради;

є) затвердження порядку денного в цілому —1/3 від загального складу районної ради.

2. Щодо пропозицій порядку денного, що були подані в порядку місцевої ініціативи (або сільською радою), то вони вважаються включеними в порядок денний без голосування.

Стаття 43. Розгляд питань порядку денного

1. Питання затвердженого порядку денного сесії ради, як правило, розглядаються у тій черговості, в якій вони були затверджені.

2. В окремих випадках черговість розгляду питань може бути змінено за рішенням ради, прийнятим більшістю голосів від складу ради після обговорення за скороченою процедурою.

3. При цьому заслуховується виступ ініціатора такої пропозиції з її обгрунтуванням, опонента пропозиції, а також заслуховується виступ із цього питання представника відповідної комісії.

4. Виключення питання із затвердженого порядку денного приймається радою більшістю голосів від загального складу ради.

5. Під час роботи сесії пропозиції про зміни її порядку денного можуть вноситись:

а) головою районної ради;

б) заступником голови районної ради;

в) постійною комісією;

г) депутатською фракцією, групою.

д) 1/3 частиною депутатів від загального складу ради.

6. Для внесення до порядку денного сесії питань про відміну рішення ради, прийнятого на поточній сесії, внесення доповнень та поправок до нього необхідна більшість голосів депутатів від загального складу ради.

Підрозділ 5.

Підготовка питань на розгляд сесії

 Стаття 44. Попередній розгляд проекту рішення /додаток-схема/

1. Включенню питання до проекту порядку денного та його винесенню на розгляд пленарного засідання ради для прийняття не процедурного рішення передує розгляд цього проекту в постійних комісіях ради, до сфери повноважень яких належать ці питання, та на загальних депутатських слуханнях, що проводяться не пізніше, ніж за три дні до оголошеної дати проведення чергової сесії.

2.   При прийнятті невідкладних рішень на вимогу голови районної ради за погодженням не менше двох третин зареєстрованих на засіданні депутатів засідання відповідної комісії з розгляду ініційованого головою питання може бути проведене під час пленарного засідання.

3. Підготовку питань на розгляд сесії ради організовує заступник голови районної ради, виконавчий апарат ради.

Стаття 45. Вимоги до проекту рішення ради

1. Проект рішення, що планується винести на розгляд ради, з протоколом погодження встановленого зразка подається від суб’єкта правової ініціативи керуючий справами виконавчого апарату районної ради у друкованій та електронній формі не пізніше, як за 25 робочих днів до його розгляду на президії та профільній комісії районної ради.

2. До проекту рішення додається пояснювальна записка, в якій вказується:

а) характеристика стану речей у ділянці, яку унормовує рішення;

б) потреба і мета прийняття рішення;

в) прогнозовані суспільні, економічні, фінансові та юридичні наслідки прийняття рішення;

г) прогноз щодо можливого зменшення надходжень або збільшення видатків місцевого бюджету.

3. Друкований примірник проекту повинен мати такі реквізити: у правому верхньому куті на бланку рішення районної ради - помітка “Проект” і прізвища авторів – внизу під текстом рішення.

4. Текст проекту рішення повинен складатися з таких частин:

а) мотивуючої, в якій містяться посилання на закон, інший акт або документ, обставини, якими викликана необхідність прийняття даного рішення, висновку профільної постійної комісії районної ради;

б) вирішальної, в якій конкретно і чітко формулюються рішення, виконавці поставленого завдання;

в) заключної, в якій вказані посадова особа або постійна комісія, на яких покладається контроль за виконанням рішення;

г) до проекту рішення додаються передбачені текстом додатки в оригіналі, пояснювальна записка та протокол погодження;

д) при підготовці Програм, що фінансуються з районного бюджету, передбачити схему проекту Програми:

— вступ, загальні положення;

— характеристика стану розвитку галузі;

— обгрунтування необхідності Програми та стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання;

— мета і завдання Програми;

— очікувані результати, ефективність Програми;

— прогноз соціально-економічних наслідків Програми;

— фінансування та ресурсне забезпечення Програми;

— механізм управління та реалізації Програми, контролю за її виконанням;

— заходи з організації виконання Програми.

До проекту програми додаються окремі висновки фінансового управління, управління економіки та розвитку інфраструктури, галузевого управління (відділу) Канівської районної державної адміністрації.

Стаття 46. Узгодження проекту рішення

1. Керуючий справами виконавчого апарату районної ради розглядає поданий проект, реєструє його у книзі реєстрації проектів рішень ради та визначає перелік комісій ради та відповідних структурних підрозділів ради, які мають попередньо розглянути чи завізувати проект.

2. Після реєстрації оригінал проекту рішення разом із переліком комісій ради, які мають розглянути або завізувати проект, передається до цих виконавців у порядку, встановленому для служби діловодства ради.

3. В окремих випадках керуючий справами ради може передати зареєстрований проект із переліком необхідних для розгляду та візування виконавців ініціатору його внесення під розписку.

4. Керуючий справами виконавчого апарату районної ради передає підготовлений проект рішення ради на розгляд президії чи для включення до проекту порядку денного у випадку, коли проект пройде передбачені цим регламентом попередні розгляди та візування і на якому будуть погоджувальні підписи (візи):

а) автора проекту;

б) спеціаліста з юридичного забезпечення або особи, на яку покладено функцію правового забезпечення районної ради;

в) заступника голови районної ради;

г) голів відповідних постійних комісій.

5. Візи проставляються на зворотньому боці першого примірника проекту рішення (додаток — проект погодження рішення районної ради).

6. Візування проекту рішення та протоколу погодження є обов’язковим. При наявності у того, хто візує, зауважень і пропозицій, вони викладаються на окремому аркуші, що зберігається разом із оригіналом рішення районної ради.

7. Друкування та розмноження рішень та інших матеріалів сесії проводиться з примірника, підготовленого відповідно до вимог регламенту.

8. Керуючий справами виконавчого апарату районної ради відповідає за забезпечення депутатів необхідною кількістю копій проектів рішень до відповідного пленарного засідання.

9. Висновки і рекомендації комісій щодо проекту рішення подаються у письмовій формі.

10. Узагальнення зауважень і пропозицій до проекту рішення, вироблення остаточного його варіанту покладається на ініціаторів проекту і можуть бути додатково розглянуті на спільних засіданнях постійних комісій ради. Поправки до проектів рішень можуть зводитись у порівняльну таблицю для розгляду на пленарному засіданні.

Підрозділ 6.

Пленарні засідання

Стаття 47. Розклад пленарних засідань сесії ради

1.   Сесія ради розпочинається з пленарного засідання у визначений в рішенні про проведення сесії час.

2. Як правило, якщо інше не встановлено окремим рішенням ради, ранкові пленарні засідання ради починаються о 10-й годині і закінчуються о 14-й годині.

3. Вечірні пленарні засідання відбуваються з 15-ї до 18-ї години.

4. Після кожних двох годин роботи оголошується перерва на 15 хв.

5. Право на оголошення позапланової перерви у пленарному засіданні мають:

а) головуючий на сесії;

б) не менше 2 депутатських фракцій і груп або четверта частина депутатів, присутніх на сесії.

6. Одноразово може бути прийняте процедурне рішення про інший розпорядок роботи на день.

7. На початку ранкового засідання відводиться до 30 хв. для оголошення депутатських запитів, депутатських запитань та заяв.

8. Наприкінці вечірнього засідання відводиться до 30 хв. для проведення обговорення питань (у тому числі, і заздалегідь означених), що можуть бути не пов’язані з питаннями порядку денного сесії (“різне”). Рішення з обговорюваних питань у цей час радою не приймаються.

9. Позапланові перерви в сесії можуть бути оголошені за процедурним рішенням ради не більше ніж на 2 тижні і не частіше 2 разів.

Стаття 48. Встановлення правоспроможності /кворуму/ засідання

1. Пленарне засідання є правоспроможним за умови участі у ньому більше половини депутатів від загального складу ради.

2. Участь депутатів визначається за їх підписами при реєстрації, що проводиться перед початком ранкового та вечірнього засідань. Дані щодо реєстрації оголошуються головуючим на початку засідання.

3. У разі відсутності необхідної кількості депутатів головуючий за погодженням Президії може перенести початок пленарного засідання на годину для виклику відсутніх депутатів або переносить проведення засідання на інший, встановлений ним день, але не більше, ніж на два тижні.

Стаття 49. Депутатський запит

1. Депутатський запит — це заявлена попередньо або на пленарному засіданні ради вимога депутата до голови районної ради, заступника голови районної ради, а також до керівників органів виконавчої влади та розташованих на території ради підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності вирішити питання, дати офіційне роз’яснення або викласти позицію з питань, що мають суспільне значення і належать до відання ради.

2. Депутатський запит вноситься депутатом (на депутатському бланку) або групою депутатів (на бланку районної ради) у письмовій формі і подається до ради не пізніше, як за три години до пленарного засідання ради (із невідкладно важливих питань — під час проведення пленарного засідання). Разом із запитом депутат може подати подання про бажання включити обговорення запиту на пленарному засіданні ради для прийняття відповідного рішення, проект якого додається до подання.

3. Депутатський запит, як правило, оголошується на пленарному засіданні і повинен містити коротку характеристику фактичного стану справи, що є предметом запиту, також проблеми, що виникає з цього стану, та суть вимоги щодо дій особи, до якої звернено запит. Запити щодо яких є подання, оголошуються в обов’язковому порядку.

4. Головуючий на засіданні ради інформує раду про депутатські запити, внесені і не оголошені на засіданні.

5. Виконавчий апарат ради забезпечує доведення тексту запиту до відповідного органу або посадової особи, до яких його скеровано.

6. Якщо запит оголошено на пленарному засіданні, на якому присутня особа, до якої звернено запит, вона може дати обгрунтовану відповідь на цьому ж засіданні. Якщо депутат чи рада не задоволені усною відповіддю особи на запит, відповідь готується відповідно до ч.7 цієї статті.

7. Орган або посадова особа, до яких звернено запит, зобов’язані відповідно до встановлених норм дати письмову відповідь на нього.

8. За наполяганням депутата, який вніс запит, відповідь на нього може бути розглянута радою на пленарному засіданні, якщо така пропозиція підтримана не менш як третиною від складу ради.

Стаття 50. Депутатське запитання та звернення

1. Депутатське запитання — це засіб одержання депутатом інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми.

2. Запитання до керівних осіб ради, районної державної адміністрації можуть бути поставлені депутатом усно під час його виступу на сесії ради, або подані письмово на бланку депутата.

3. Відповідь на депутатське запитання може бути оголошена на пленарному засіданні ради або дана депутатові особисто.

4. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення щодо нього не приймається.

5. Депутатське звернення — викладена в письмовій формі (на бланку депутата) вимога депутата місцевої ради з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території відповідної ради, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз’яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

6. Депутатське звернення не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення щодо нього не приймається.

7. Депутатське звернення (викладене в письмовій формі) від 2 і більше депутатів по одних питаннях друкується на бланку районної ради.

8. Депутатське звернення та відповідь на нього можуть бути оприлюднені на сесії районної ради та сесіях інших місцевих рад.

Підрозділ 7.

Ведення пленарних засідань

Стаття 51. Головуючий на пленарному засіданні ради

1. Відкриває, веде і закриває пленарні засідання ради голова районної ради.

2. За відсутності голови районної ради, або у випадках, передбачених цим регламентом, обов’язки головуючого виконує заступник голови районної ради — за посадою, голова постійної комісії ради з питань законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян — коли сесія скликана цією комісією, або одноразово обраний депутатами головуючий на засіданні, в інших випадках, визначених Законом України “Про місцеве самоврядування” та цим регламентом.

3. На час доповіді, співдоповіді або виступу в дебатах головуючого на засіданні, а також під час розгляду питання персонально щодо головуючого на засіданні, ведення засідання доручається заступнику голови районної ради або іншій особі.

Стаття 52. Повноваження головуючого

1. Головуючий на засіданні ради:

а) відкриває, закриває та неупереджено веде засідання, оголошує перерви у засіданнях ради, які передбачені діючим Регламентом та процедурними нормами;

б) виносить на обговорення проекти рішень ради, оголошує їх повну назву, ініціаторів внесення та наявність віз (погоджень);

в) інформує про матеріали, що надійшли на адресу ради;

г) організовує розгляд питань;

д) повідомляє списки осіб, які записалися для виступу;

е) надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця;

є) створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;

ж) ставить питання на голосування, оголошує його результати;

з) забезпечує дотримання цього регламенту всіма присутніми на засіданні;

и) робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити;

і) вживає заходів до підтримання порядку на засіданні;

ї) має право виправляти фактологічні помилки, допущені у виступах на пленарному засіданні;

й) здійснює інші повноваження, що випливають із цього регламенту.

2.   Під час засідання ради головуючий на засіданні не коментує і не дає оцінок щодо промовців та їх виступів, за винятком випадків, зазначених у цьому регламенті.

3.   Головуючий на засіданні може доручити іншим особам зачитування письмових документів, пропозицій щодо обговорюваного питання.

4.   Із питань, підготовлених відповідною комісією ради, зачитування документів, пропозицій від комісії здійснюється визначеним комісією доповідачем.

Стаття 53. Розгляд процедурних пропозицій

1. Для організації ходу пленарного засідання головуючий на засіданні має право ставити запитання і в першочерговому порядку вносити пропозиції з процедурних питань щодо ходу засідання; якщо з цих питань висуваються альтернативні пропозиції, його пропозиції ставляться на голосування першими.

2. Перед розглядом питання головуючий зобов’язаний з’ясувати, чи немає в депутатів пропозицій щодо процедури його розгляду, а саме —додаткових доповідей, повідомлень щодо цього питання.

3. Доповнення процедури розгляду приймається після обговорення змін за скороченою процедурою: два в підтримку пропозиції, два — проти. Рішення приймається 1/3 від загального складу ради.

4. Для визначення критеріїв організації і прогнозування ходу пленарного засідання та розгляду питань головуючий на засіданні на свій розсуд може оголосити проведення сигнального голосування з тієї чи іншої пропозиції, щоб з’ясувати кількість депутатів, які її не підтримують або заперечують проти неї.

5. Проведення сигнального голосування не виключає можливості прийняття рішення з того ж питання чи пропозиції згідно з регламентом.

Стаття 54. Оголошення початку розгляду питання порядку денного

1. Перехід до розгляду чергового питання порядку денного оголошується головуючим на засіданні.

2. Головуючий оголошує номер питання, що розглядається відповідно до порядку денного, повідомляє про назви і редакції проектів документів (в тому числі, й альтернативних), які підлягають розгляду, та про прогнозований порядок розгляду питання відповідно до цього регламенту.

3. Головуючий може запропонувати об’єднати обговорення кількох пов’язаних між собою питань порядку денного засідання. Якщо з цього приводу не виникають заперечення депутатів, відповідне процедурне рішення приймається радою без обговорення.

4. Перед розглядом питання порядку денного головуючий може робити повідомлення раді, які вважає доцільними. У термінових випадках такі повідомлення він може робити і в ході засідання, але не перериваючи виступу промовця або процедуру голосування (за звичайних обставин). Такі повідомлення головуючий на засіданні може робити і тоді, коли пленарне засідання не можна відкрити через відсутність кворуму.

5. Після оголошення питання до розгляду головуючий надає слово доповідачеві з цього питання.

Підрозділ 8.

Порядок надання слова

Стаття 55. Регламент розгляду питання

1. Розгляд питання порядку денного включає як правило: доповідь, співдоповідь, запитання, відповіді доповідача, обговорення та заключне слово.

2. Для доповіді надається час тривалістю до 15 хвилин, співдоповіді — до 10 хвилин, запитання, відповіді доповідача — до 10 хвилин і для заключного слова — 5 хвилин.

3. Для виступів в обговоренні надається час тривалістю 5 хвилин: для виступів в обговоренні, для виступів за процедурою скороченого обговорення, а також для виступів щодо постатейного голосування проектів рішень, для заяв, внесення запитів, резолюцій, виступів у “різному” — 3 хвилини; для виступів щодо кандидатур, процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій, повідомлень і довідок, внесених поправок — 2 хвилини.

4. Головуючий може надати промовцю триваліший час, якщо ніхто з присутніх депутатів не заперечує. При наявності заперечень триваліший час може надаватися за прийнятим без обговорення процедурним рішенням. Головуючий після усного попередження виступаючого (промови) при недотриманні регламентного часу може виключити мікрофон.

5. Якщо виступ промовця був перерваний, наданий для виступу час продовжується на відповідний термін.

6. Розгляд питання порядку денного не може перериватися розглядом інших питань порядку денного: якщо таке відбувається, то розгляд перерваного питання починається спочатку.

7.   За  пропозицією депутатів  районної  ради,  питання  порядку  денного  може розглядатися  на  загальних  підставах (стаття 62),  за  скороченою процедурою (стаття 63)  та  при  наявності  позитивного  висновку профільної  постійної  комісії  -  без обговорення.

Стаття 56. Загальний час на обговорення питання

1. Загальний час для обговорення питання на пленарному засіданні ради становить не більше як дві години.

2. Якщо в ході обговорення з’ясується, що визначеного часу недостатньо, то рада без обговорення може прийняти процедурне рішення про збільшення часу для обговорення або зняти питання з розгляду, як непідготовлене в порядку, встановленому регламентом для виключення питання з порядку денного.

Стаття 57. Надання слова

1.   Заява про надання слова на пленарному засіданні з будь-якого питання порядку денного подається в письмовій або усній формі головуючому після оголошення початку розгляду питання. У заяві вказується назва депутатської групи чи постійної комісії, від якої уповноважений виступити депутат, або те, що він виступає від себе особисто.

2.   Після доповіді та співдоповіді з обговорюваного питання головуючим оголошується список осіб, які записалися на виступ із питання, що розглядається.

3.   В окремих випадках, коли не надійшло письмових заявок, а також для розгляду процедурних питань, головуючий надає слово для виступу за зверненням депутата, підтвердженого підняттям руки.

4.   Депутат (крім голови районної ради, заступника голови районної ради, голів постійних комісій ради, представника від фракції, групи, доповідача) може виступити на засіданні ради з одного й того ж питання чи пропозиції, які будуть ставитися на голосування, тільки один раз, не рахуючи внесення поправок у ході засідання.

Повторно слово депутату може надаватися тільки в разі необхідності процедурним рішенням ради, прийнятим без обговорення, або як його репліки на згадуване прізвище.

5.   Позачергово, але не перериваючи промовця, головуючим на за-сіданні надається слово для довідки, відповіді на запитання, роз’яснень та щодо:

а) порядку ведення засідання ради;

б) постановки відкладеного питання;

в) постановки питання про неприйнятність;

г) внесення поправки або заперечення щодо неї.

6.   Окремі репліки чи виступи депутатів із місця, зроблені без надання слова головуючим, є неприпустимими, до уваги не беруться та до протоколу і стенограми засідань не вносяться.

7.   Депутату, який не зареєструвався, слово для будь-яких виступів, крім заяви, не надається.

Стаття 58. Гарантоване право слова

1. Кожна з депутатських груп, фракцій, позафракційних депутатів та постійних комісій має гарантоване право на постановку запитання доповідачу, а також на виступ одного свого представника з питання порядку денного чи пропозиції, які мають ставитися на голосування.

2. Гарантоване право виступу належить, на його прохання, депутату, автору проекту рішення чи поправки, яка голосується. (Надається слово для виступу).

3. Головуючий надає слово для виступу з обговорюваного питання:

а) голові бюджетної комісії ради та керівнику фінансового управління — з питань, що стосуються можливих змін надходжень чи видатків районного бюджету;

б) особам, запрошеним на засідання для розгляду конкретного питання, якщо щодо цього є процедурне рішення ради.

4. Гарантоване право на доповідь та заключне слово належить представникові ініціативної групи, від якої було внесене на розгляд питання в порядку місцевої ініціативи.

5. Головуючий на засіданні за погодженням із депутатами (при необхідності — шляхом голосування) може надати слово запрошеним на сесію на їх прохання (звернення). Сільські голови, голова райдержадміністрації (якщо він не депутат) мають гарантоване право виступу на їх прохання, також  гарантоване  право  на  виступ ( з  дорадчим  голосом)  мають  депутати  обласної  ради  та народні  депутати  України.

Стаття 59. Відмова від виступу       

1. Депутат у будь-який момент може відмовитися від свого виступу, передати своє право на виступ іншому депутатові або помінятися з ним чергою, повідомивши про це головуючого.

2. У разі відсутності депутата у момент надання йому слова вважається, що він відмовився від слова, якщо він не передав свого права на виступ іншому депутату.

Стаття 60. Вимоги до виступу

1. Доповіді та співдоповіді, як правило, виголошуються з трибуни.

2. Якщо головуючий на засіданні не представив промовця під час надання йому слова, промовець представляється на початку виступу, а у разі виступу від депутатської групи, фракції чи комісії ради — за-значає і її назву.

3.   Промовець повинен виступати тільки з того питання, з якого йому надано слово.

4.   Доповідь, співдоповідь мають містити інформацію про суть проблеми, що розв’язується рішенням, що обговорюється, зміст самого рішення та можливі позитивні та негативні наслідки від його ухвалення.

5.   Пропозиції щодо питання, яке розглядається, або до проекту рішення, яке голосується, мають бути чітко сформульованими і містити ви-значену позицію промовця щодо цього питання.

6.   Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться письмово або усно. Запитання формулюються коротко й чітко. Головуючий на засіданні оголошує письмові запитання та надає слово для одного запитання депутату почергово на засадах рівності. Депутат, який поставив запитання, може уточнити та доповнити його, а також оголосити, чи задоволений він відповіддю. Тим, хто виступає в обговоренні, запитання не ставляться, за винятком уточнюючих запитань від головуючого на засіданні.

7. Якщо депутат вважає, що виступаючий або головуючий на засіданні неправильно тлумачать його слова або дії, він може у письмовій або усній формі звернутися до головуючого з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень. Слово надається відразу після звернення.

Стаття 61. Оголошення голосування

1. Після закінчення обговорення головуючий повідомляє депутатів про перехід до голосування.

2. Із цього моменту слово може надаватися тільки щодо процедурних питань, способу чи порядку голосування і тільки до моменту заклику проголошення головуючим фрази: “Ставиться на голосування...”.

3. Голосування не відокремлюється в часі від оголошення головуючим на засіданні пропозицій, що ставляться на голосування.

4. Перед голосуванням головуючий на засіданні оголошує:

а) необхідну кількість голосів для прийняття рішення;

б) вид голосування (якщо з цього приводу є спеціальні вимоги регламенту або з цих питань від депутатів надійшли пропозиції).

Підрозділ 9.

Обговорення питань порядку денного

Стаття 62. Загальний порядок обговорення питання

1.   Обговорення питання на засіданні ради включає:

а) доповідь, запитання доповідачу і відповіді на них;

б) співдоповіді, запитання співдоповідачам і відповіді на них (у разі необхідності);

в) виступи депутатів із оголошенням та обгрунтуванням окремої думки, якщо вона є додатком до висновків чи пропозицій комісій, з приводу яких виступали доповідач і співдоповідачі, за умови, що окрема думка не була поширена серед депутатів разом із висновком відповідної комісії;

г) виступ ініціатора внесення пропозиції;

д) внесення й обговорення пропозиції, а також прийняття рішення щодо відкладених питань та питань про неприйнятність, якщо такі є;

е) виступи по одному представнику від постійних комісій, які бажають виступити;

є) виступи представників від кожної зареєстрованої групи або фракції, які бажають виступити;

ж) виступи депутатів, що записались на виступ;

з) оголошення головуючим на засіданні про припинення обговорення та повідомлення про тих, які виступили і записалися на виступ;

и) заключне слово доповідача;

і) уточнення і оголошення головуючим на засіданні пропозицій, які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть ставитися на голосування;

ї) виступ із мотивів голосування депутата - ініціатора внесення пропозиції, що розглядається, якщо він не використав права на виступ перед оголошенням припинення обговорення;

й) виступи з мотивів голосування по одному представнику від кожної зареєстрованої фракції, які бажають виступити;

к) виступи депутатів із мотивів голосування.

2. У ході обговорення доповідач і співдоповідачі можуть давати до-відки щодо своїх виступів.

3. Якщо список охочих виступити вичерпано або якщо ніхто не подав заяву про надання слова, а також у разі закінчення визначеного для обговорення часу чи прийняття процедурного рішення про скорочення обговорення, головуючий на засіданні оголошує про припинення обговорення.

Стаття 63. Скорочена процедура

1. Рішення щодо поправок із процедурних питань та інших прямо зазначених у регламенті питань, приймаються радою після скороченого обговорення, яке включає:

а) запитання до ініціаторів;

б) виступ голови або представника профілюючої комісії, якщо приймається рішення щодо питання, що готувалося цією комісією;

в) виступи депутатів на підтримку та проти прийняття пропозиції;

г) уточнення та оголошення головуючим на засіданні пропозицій, що надійшли і будуть ставитися на голосування;

д) виступи з мотивів голосування по одному представнику від кожної зареєстрованої фракції.

2. При застосуванні процедури скороченого обговорення головуючий на засіданні надає слово за усним або письмовим зверненням депутатів.

Стаття 64. Пропозиції, що можуть вноситися в ході обговорення

1. У ході обговорення питання на засіданні ради можуть вноситися:

а) пропозиції щодо порядку ведення засідання та організації розгляду питання;

б) питання про неприйнятність та відкладені питання;

в) пропозиції щодо обговорюваного питання, які є наслідком розгляду цього питання на поточному пленарному засіданні, та поправки до них;

г) пропозиції і поправки комісії, що визначена головною з цього питання;

д) пропозиції і поправки, внесені депутатськими фракціями та групами;

е) інші питання, пропозиції, поправки, можливість внесення яких на засіданні ради встановлена регламентом.

Стаття 65. Перерва перед голосуванням

1. Після обговорення питання порядку денного до початку голосування голова комісії чи керівник фракції може внести мотивовану пропозицію про перерву в засіданні для узгодження позицій щодо голосування.

2. Така пропозиція не ставиться на голосування.

3. Тривалість перерви визначається головуючим у межах від 15-ти до 30-ти хв.

Стаття 66. Неприйнятність питання до розгляду

1.   У ході обговорення питань депутати ради у будь-який час можуть порушити питання про їх неприйнятність за таких підстав:

а) їх невідповідності ратифікованим міжнародним договорам і угодам;

б) їх невідповідності Конституції України або чинним законам, прийнятим рішенням ради;

в) їх прийняття не входить до компетенції ради.

2.   У разі порушення питанння про неприйнятність, воно обговорюється і виноситься на голосування.

3.   Рішення про неприйнятність приймається більшістю від загального складу ради.

Стаття 67. Відкладення розгляду питання

1.   До і під час обговорення питання порядку денного та в ході пленарного засідання депутати можуть поставити стосовно нього питання про відкладення його розгляду чи прийняття остаточного рішення щодо нього до настання певних обставин чи здійснення певних дій.

2.   Рішення щодо відкладених питань приймаються більшістю голосів від загального складу ради, за винятком випадків, визначених регламентом.

Стаття 68. Розгляд пропозицій про неприйнятність та про відкладення

1. Розгляд і прийняття рішення про неприйнятність чи щодо відкладеного питання здійснюються відразу після їх внесення та обговорення за скороченою процедурою.

2. З’ясування, обговорення і прийняття рішення з цих питань передує голосуванню щодо тексту, до якого їх внесено.

3. У разі внесення кількох відкладених питань вони обговорюються одночасно.

Підрозділ 10.

Порядок голосування пропозицій

Стаття 69. Загальні вимоги щодо голосування пропозицій

1.   На голосування ставляться всі пропозиції і поправки, що надійшли у письмовому вигляді і не були відкликані.

2.   Якщо окрема думка депутата містить пропозиції щодо обговорюваного питання, головуючий на засіданні оголошує ці пропозиції і ставить їх на голосування також.

3.   Головуючий на засіданні може відмовити ініціатору пропозиції чи поправки поставити на голосування запропонований ним текст, якщо текст сформульовано нечітко або не стосується обговорюваного питання, суперечить раніше прийнятим рішенням, повторює по суті відхилений радою текст. Процедурне рішення з цього приводу може прийматися радою без обговорення.

4. Відхилені радою пропозиції і поправки щодо вже прийнятого тексту при повторному їх внесенні (в ході розгляду того ж питання порядку денного) на голосування не ставляться, крім випадку, коли після скасування рішення щодо прийнятого тексту його розгляд починається знову.

Стаття 70. Голосування альтернативних пропозицій

1. У разі, коли дві або більше пропозицій, що стосуються одного й того ж питання, виключають одна одну (альтернативні пропозиції), рада, якщо вона не прийме іншого рішення, проводить голосування пропозицій у порядку їх внесення і виявляє з них ту, яка є прийнятною для подальшого розгляду за її суттю. Результатом вибору однієї з таких пропозицій є відхилення інших, і решта на голосування не ставиться. Однією з альтернатив може бути прийняття проекту рішення у першому читанні і відправлення проекту на доопрацювання в комісіях ради.

2.   Якщо до пропозиції, визнаної голосуванням прийнятною для подальшого розгляду, не надійшло жодної поправки, вона вважається прийнятою в цілому. В інших випадках її подальше обговорення і голосування щодо неї здійснюються на загальних засадах без урахування голосування про її прийнятність для розгляду.

3.   Якщо серед кількох альтернативних пропозицій є пропозиція, внесена Президією, вона ставиться на голосування першою.

Стаття 71. Голосування поправок

1. Внесена до пропозиції поправка до рішення ставиться на голосування раніше, ніж сама пропозиція. Якщо внесена поправка має на меті відхилення пропозиції, то на голосування ставиться текст пропозиції.

2. Поправка до поправки ставиться на голосування раніше, ніж основна поправка. У поправку до поправки зміни і доповнення шляхом голосування не вносяться, а подаються у вигляді окремої пропозиції.

3. У разі внесення до пропозиції двох або більше поправок головуючий проводить голосування спочатку щодо поправки, яка найбільше змінює суть пропозиції, потім — щодо поправки, яка менше змінює суть пропозиції, після неї — щодо поправки доповнення і так далі, доки всі поправки не будуть проголосовані. Якщо ж результатом прийняття однієї поправки буде відхилення іншої альтернативної поправки, остання на голосування не ставиться.

4. Після голосування поправок до пропозиції на голосування в цілому ставиться пропозиція з внесеними до неї поправками.

Стаття 72. Оголошення суті голосування

1. Перед голосуванням головуючий зачитує тексти пропозиції чи поправки, що будуть ставитися на голосування, при цьому називається ініціатор внесення тексту.

2.   Перед голосуванням кількох пропозицій або поправок, які виключають одна одну, головуючий на засіданні послідовно оголошує їх зміст і, якщо немає зауважень до їх змісту, проводить голосування щодо кожної поправки чи пропозиції окремо.

3.   Після голосування всіх поправок проект рішення голосується в цілому.

4.   Після закінчення голосування головуючий на засіданні оголошує його результати і прийняте рішення.

Підрозділ 11.

Прийняття рішень

 Стаття 73. Прийняття рішень радою

1. На пленарних засіданнях рада може приймати нормативні та інші акти у формі:

а) рішення ради, прийнятого у межах її компетенції, відповідно до вимог Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” для досягнення певної цілі, що спричинює певні юридичні наслідки;

б) доручення — рішення ради, що стосується органу чи посадової особи ради, і містить зобов’язання або повноваження до одноразової дії;

в) звернення — рішення ради, звернене до не підпорядкованих раді суб’єктів із закликом до певних дій та ініціатив;

г) заяви — рішення ради, що містить у собі виявлення позиції ради з певних питань;

д) процедурного рішення — рішення, прийняте радою з процедурних питань відповідно до цього регламенту;

2. Рішення ради приймається на її пленарному засіданні шляхом поіменного голосування депутатів або таємного голосування, яке проводиться по питаннях визначених Законами України та нормами діючого регламенту;

 3. Після оголошення головуючим на засіданні початку голосування ніхто не може переривати голосування. З початку процедури голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

4. У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення негайно проводиться повторне голосування без обговорення.

5. Якщо результат голосування викликає обгрунтовані сумніви, рада може прийняти процедурне рішення про переголосування.

6. При прийнятті (звільненні) керівників підприємств, установ, органі-зацій, що належать до районної комунальної власності, у разі негативного голосування питання знімається з порядку денного.

7. Розгляд іншої кандидатури при прийнятті керівників підприємств, установ, організацій, що належать до районної комунальної власності, вносяться на розгляд наступного пленарного засідання районної ради.

8. У разі неприйняття запропонованої кандидатури на посаду керівника підприємства, установи, організації, що належать до районної комунальної власності, обов’язки керівника тимчасово виконує його за-ступник.

9. У випадку відсутності посади заступника керівника підприємства, установи, організації, що належать до районної комунальної власності, голова районної ради призначає тимчасово виконуючого обов’язки ке-рівника підприємства.

Стаття 74. Підписання прийнятих рішень

1. Рішення ради у п’ятиденний термін із моменту його прийняття підписується головою районної ради.

2. Рішення ради протягом терміну, визначеного частиною 1 цієї статті, може бути зупинено головою районної ради і внесено на повторний розгляд ради з обгрунтуванням зауважень, для чого своїм розпорядженням голова районної ради має скликати пленарне засідання ради.

3. Рада зобов’язана у двотижневий термін із дня зупинення рішення повторно його розглянути.

4. Якщо голова районної ради у двотижневий термін не скликав пленарне засідання ради чи не вніс зупинене рішення на розгляд ради, або якщо рада відхилила зауваження голови районної ради і підтвердила попереднє рішення двома третинами голосів від загального складу ради, воно набирає чинності не залежно від підписання його головою районної ради.

5. У випадку, коли голова районної ради не підписує прийняті радою в межах її компетенції рішення, рада може поставити питання про не забезпечення головою районної ради наданих йому повноважень.

Підрозділ 12.

Процедурні питання

Стаття 75. Процедурні питання

1. Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на засіданні ради, зокрема:

а) про перерву в засіданні, перенесення чи закриття засідання;

б) про проведення додаткової реєстрації;

в) про встановлення часових обмежень для виступів і дискусії в цілому;

г) про надання додаткового часу для виступу;

д) про зміну черговості виступів;

е) про надання слова запрошеним на засідання;

є) про передачу питання на розгляд відповідної комісії Ради;

ж) про визначення способу проведення голосування;

з) про форму бюлетеня для таємного голосування;

и) про перерахунок голосів;

і) про взяття інформації до відома;

ї) про встановлення терміну відповіді на депутатський запит.

к) про прийняття пропозицій і поправок

2. При виникненні сумніву, чи запропоноване до розгляду питання є процедурним, радою про це приймається процедурне рішення.

3. Процедурні рішення приймаються 1/3 голосів від загального складу ради

4. Процедурні питання, не врегульовані Законом чи даним Регламентом, вирішуються радою у кожному конкретному випадку.

Стаття 76. Порядок прийняття рішення

1. 1. Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням більшістю голосів “ЗА” від загального складу ради або таємним у порядку, визначеному цим Регламентом. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». На офіційному веб-сайті ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради

2. Проект рішення або пропозиція, що не отримали необхідної більшості голосів на підтримку, вважаються відхиленими.

3. Депутат, який був відсутній під час голосування, не може подати свій голос після завершення голосування.

4. Рішення ради з будь-якого питання приймається після його обговорення. Рішення ради може прийматися за скороченою процедурою або без обговорення на пленарному засіданні, якщо жоден із депутатів не заперечує на пленарному засіданні проти цього.

Стаття 77. Відкрите голосування

1. Для проведення відкритого поіменного голосування по кожному питанню порядку денного апаратом районної ради виготовляється список депутатів у формі таблиці, яка містить наступні графи: порядковий номер, прізвище, ім’я, по батькові депутата та вибір депутата («за», «проти», «утримався», «відсутній», «не голосував»). Підрахунок голосів здійснюється лічильною комісією, утвореною у порядку, передбаченому чинним Регламентом районної ради. Комісія зачитує прізвище, ім’я, по батькові депутата,  депутат оголошує свій вибір («за», «проти», «утримався», «не голосував»), комісія робить в списку депутатів відповідну позначку і визначає підсумки поіменного голосування.

Стаття 78. Таємне голосування

1. Таємне голосування проводиться у випадках, передбачених регламентом та законодавчими актами України. При цьому депутат, який бере участь у голосуванні, особисто відзначає у виданому йому бюлетені вибрані ним варіанти з тих, що виносяться на голосування.

2. Лічильна комісія встановлює і доводить до відома депутатів:

а) час і місце проведення голосування;

б) порядок заповнення бюлетеня;

в) критерії визнання бюлетеня недійсним;

г) порядок організації голосування.

3. Бюлетені для таємного голосування з питань, що поставлені на голосування, виготовляються виконавчим апаратом районної ради за формою, підготовленою лічильною комісією і затвердженою процедурним рішенням ради.

4. Перед початком таємного голосування лічильна комісія:

а) отримує від виконавчого апарату районної ради складений за алфавітним порядком список усіх депутатів та бюлетені для таємного голосування;

б) опломбовує скриньку для таємного голосування і забезпечує всі умови для повного дотримання таємниці голосування.

5. На підставі посвідчення депутата ради члени лічильної комісії видають кожному депутатові один бюлетень, за отримання якого депутат розписується. Депутат особисто заповнює бюлетень в окремо відведеному приміщенні. Умови голосування повинні забезпечувати закритість та таємність процесу заповнення бюлетеня. Заповнені бюлетені опускаються у скриньку для таємного голосування особисто депутатом.

6. Після закінчення голосування лічильна комісія відкриває скриньку для таємного голосування і здійснює підрахунок голосів. При підрахунку голосів і встановленні результатів виборів можуть бути присутні лише члени лічильної комісії.

7. Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протокол, який підписують усі члени лічильної комісії. Голова комісії, або уповноважений на те член комісії оголошує результати голосування.

Стаття 79. Види голосування.

1. По процедурним, організаційним або іншим питанням, стосовно яких радою не голосується проект рішення, може бути застосований один із таких видів голосування:

а)  кількісне — вибір варіанту відповіді: “за”, “проти”, “утримався”;

б) рейтингове — послідовність кількох голосувань “за” щодо різних варіантів, що ставляться на голосування; кількість голосувань “за” окремого депутата не обмежується;

в) альтернативне — послідовність кількох голосувань “за” щодо різних варіантів, що ставляться на голосування. Депутат може проголосувати “за” тільки щодо одного з варіантів;

г) квалітативне — альтернативне голосування з якісною оцінкою варіанту, що ставиться на голосування: “дуже погано”, “не задовільно”, “задовільно”, “добре”, “дуже добре”, або: “незадовільно”, “задовільно”;

д) сигнальне, що проводиться головуючим без обговорення і здійснюється підняттям руки. При цьому підрахунок голосів не проводиться і про прийняття якогось рішення не оголошується.

Щодо виду голосування приймається процедурне рішення.

2. Якщо на голосування виноситься більше двох варіантів, сесія може прийняти процедурне рішення провести голосування у два тури; у другому турі на голосування виносяться варіанти, що набрали найбільше голосів депутатів у першому турі.

Стаття 80. Обов’язковість таємного голосування

1. Персональні обрання, відкликання чи усунення з посади здійснюються радою таємним голосуванням.

2. більшістю голосів від свого загального складу рада може приймати рішення про відкрите голосування із вказаних питань, якщо це не стосується:

а) обрання на посаду та звільнення з посади голови районної ради та заступника голови районної ради;

б) прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень голови районної ради, заступника голови районної ради.

 в) прийняття рішення про недовіру голові Канівської районної державної адміністрації

 3. Інші рішення районної ради, які приймаються таємним голосуванням у обов’язковому порядку згідно з нормами чинного законодавства, або за окремим рішенням районної ради, приймаються в такому ж порядку, як передбачено даним розділом, з врахуванням специфіки питання.

Стаття 81. Обрання голів постійних комісій

1. Кандидатури для обрання голів постійних комісій ради висуваються головою районної ради з урахуванням пропозицій депутатських груп і фракцій за згоди кандидатів.

2. Список для обрання голів постійних комісій ради повинен містити назви всіх постійних комісій, прізвища, імена та по-батькові кандидатів на посади голів відповідних комісій.

3. Кожному кандидату на посаду голови постійної комісії надається слово для виступу за їх бажанням та відповідей на запитання.

4. У разі вибуття голови постійної комісії, голова районної ради за поданням фракції або групи, від якої висувався цей голова комісії, пропонує кандидатуру на цю посаду.

5. У разі, коли узгодження та голосування за списком голів постійних комісій не привело до погодження кандидатур для їх обрання, голова районної ради вносить кандидатури на посаду голови постійних комісії, яких обирають голосуванням по персональним кандидатурам.

Стаття 82. Відкликання голови постійної комісії

1. Голова постійної комісії може бути в будь-який час відкликаний радою.

2. Пропозиції про відкликання голови постійної комісії ради вносяться:

а) головою районної ради;

б) за рішенням відповідної постійної комісії ради, прийнятим на її засіданні (без урахування голосу самого голови постійної комісії);

в) не менш як третиною депутатів від загального складу депутатів ради.

3. Якщо питання про відкликання порушено за рішенням постійної комісії, рада заслуховує доповідь із цього питання одного з членів комісії, визначеного нею.

4. Голова постійної комісії доповідає про свою діяльність на цій посаді та організацію і стан справ із питань, віднесених до його відання, та відповідає на запитання депутатів.

5.   Голосування за відкликання голови постійної комісії здійснюється таємним голосуванням, якщо не прийнято інше рішення відповідно до норм цього регламенту.

6. Рішення ради про відкликання голови постійної комісії повинне містити відомості про причини відкликання.

7. Якщо рішення про відкликання з посади голови постійної комісії не прийнято, наступного разу подання про відкликання може виноситися на голосування не раніше наступної сесії.

Стаття 83. Відкликання з посад за власним бажанням

1. Будь-яка посадова особа, обрання чи призначення якої передбачено цим регламентом, у будь-який час може скласти свої повноваження за власним бажанням шляхом подання відповідної заяви на ім’я голови районної ради.

2. Рішення про задоволення заяви вважається прийнятим із моменту оголошення цієї заяви особою, що її подала на пленарному засіданні ради, при цьому голосування не проводиться.

3. В інших випадках, коли особа не може сама оголосити заяву на засіданні ради, голосування про відкликання особи з посади за її заявою є обов’язковим і може проводитися відкритим голосуванням, якщо з цього приводу прийнято процедурне рішення ради.

Стаття 84. Дострокове припинення повноважень депутата ради

1. Дострокове припинення повноважень депутата районної ради здійснюється по праву, без прийняття рішення районною радою з моменту оголошення на пленарному засіданні ради головою районної ради, чи особою, що його в цей час замінює, юридичних актів, що засвідчують підстави, передбачені пп. 1-7 частини 1 статті 5 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”.

2. У випадку наявності підстав, передбачених пп. 1-2 частини 2 статті 5 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад” рішення приймається більшістю від складу ради за висновком постійної комісії з питань регламенту, депутатської етики та місцевого самоврядування, правової політики, законності і правопорядку.

3. Дострокове припинення повноважень депутата може бути здійснене шляхом його відкликання відповідно до Закону України “Про статус депутатів місцевих рад” та за народною ініціативою у відповідності з нормами Закону України «Про місцеві вибори».

4. Після дострокового припинення повноважень депутата ради, рада приймає рішення про звернення до районної територіальної виборчої комісії про прийняття рішення по суті.

Стаття 85. Дострокове припинення повноважень районної ради

1. Повноваження районної ради можуть бути достроково припинені у випадках:

а) якщо рада прийняла рішення з порушенням Конституції України та інших законів України;

б) якщо сесії ради не проводяться без поважних причин у законодавчо визначені строки, або рада не вирішує питань, віднесених до її відання.

2. За наявності підстав, передбачених частиною першою цієї статті, рішення суду про визнання актів ради незаконними, висновків відповідного комітету Верховної Ради Верховна Рада України може призначити позачергові вибори районної ради. Питання про призначення Верховною Радою України позачергових виборів районної ради може порушуватись перед Верховною Радою України сільським, селищним головою, головою обласної державної адміністрації.

3. Порядок проведення позачергових виборів рад визначається законом про вибори.

4. Районна рада, повноваження якої достроково припинено, продовжує діяти до обрання нового складу районної ради.

Стаття 86. Розгляд проекту бюджету

1. Підготовка проекту бюджету є обов’язком фінансового управління районної державної адміністрації, що здійснюється ним у співпраці з постійними комісіями ради та Президією районної ради.

2. Після затвердження звіту про виконання бюджету за попередній рік, на основі інформації про виконання поточного бюджету та прогнозів про соціально-економічний розвиток рада приймає рішення про основні напрямки бюджетної політики на наступний рік. Проект ухвали виноситься на засідання ради райдержадміністрацією за погодженням профілюючої постійної комісії з урахуванням пропозицій інших постійних комісій ради. Проект бюджету має бути розроблений на основі рішення про основні напрямки бюджетної політики на наступний рік. Відхилення від неї повинні бути зазначені окремо і грунтовно вмотивовані.

3. Проект бюджету повинен бути розданий депутатам не пізніше як за тиждень до визначеного Президією терміну закінчення розгляду проекту в постійних комісіях. Засідання постійних комісій відбуваються за участю представника фінансового органу і керівників відповідних служб та управлінь районної державної адміністрації. Постійні комісії передають свої поправки до проекту бюджету у профілюючу постійну комісію.

4.   Поправки можуть бути лише такого змісту:

а) скоротити статтю видатків (доходів);

б) виключити статтю видатків (доходів);

в) збільшити статтю видатків (доходів);

г) додати нову статтю видатків (доходів).

5. Якщо постійна комісія або депутат вносять пропозицію про збільшення видатків або скорочення доходів, вони зобов’язані запропонувати на ту ж суму, відповідно, збільшення доходів за рахунок інших джерел або скорочення видатків на іншу статтю.

6. Фінансове управління готує доповідь про бюджет, а профілююча постійна комісія готує співдоповідь про підтримані поправки і перелік відхилених поправок.

7. Після обговорення на голосування ставиться проект рішення щодо врахування у проекті бюджету висновків і пропозицій постійних комісій.

8. Перед остаточним розглядом проекту бюджету на сесії ради бюджетна комісія ради разом із Президією проводять депутатські (громадські) слухання з питань бюджету та соціально-економічного розвитку регіону.

Підрозділ 13.

Оприлюднення рішень ради

Стаття 87. Набрання чинності рішень ради та розпоряджень голови ради

1. Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію.

2. Рішення ради нормативно-правового характеру оприлюднюються (у будь який  спосіб) не пізніше як у 20-денний термін із дня їх прийняття.

3. Інші рішення ради набувають чинності відповідно у 10-денний термін із дня їх прийняття та оприлюднення.

4. Рішення ради та розпорядження голови районної ради підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».  В актах районної ради не може бути обмежено доступ до інформації про витрати чи інше розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним чи комунальним майном, у тому числі про умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримують ці кошти або майно, а також до іншої інформації, обмеження доступу до якої заборонено законом.

5. Рішення ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються у порядку, встановленому Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

6. Реалізація повноважень районної ради у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності покладається на постійну комісію районної ради з  питань управління комунальним майном, житлово-комунального господарства, побутового, торгівельного обслуговування, транспорту, зв’язку і будівництва, приватизації, власності, підприємництва, інвестицій та захисту прав споживачів.

7. Планування роботи з підготовки проектів та отримання проектів регуляторних актів, а також змін до них у сфері господарської діяльності проводиться в рамках підготовки та затвердження планів роботи районної ради у порядку, встановленому Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та цього Регламенту, з урахуванням вимог частин третьої та четвертої статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». План діяльності районної ради з підготовки проектів регуляторних актів та змін до нього оприлюднюється на офіційному веб-сайті районної ради в мережі Інтернет.

8. Підготовка проектів регуляторних актів здійснюється на підставі плану діяльності з підготовки цих проектів. Якщо рада готує або розглядає проект регуляторного акта, який не внесений до затвердженого радою плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів – рішенням ради необхідно внести відповідні зміни до плану не пізніше десяти робочих днів з дня початку підготовки цього проекту або з дня внесення проекту на розгляд  до ради, але не пізніше дня оприлюднення цього проекту. При підготовці проекту регуляторного акта у сфері господарської діяльності його розробник готує аналіз регуляторного впливу до оприлюднення проекту регуляторного акта з метою одержання зауважень і пропозицій, а при одержанні їх після опублікування проекту вирішує питання про їх урахування, виходячи при цьому з вимог статей 8, 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

 9. Постійна комісія районної ради  з  питань управління комунальним майном, житлово-комунального господарства, побутового, торгівельного обслуговування, транспорту, зв’язку і будівництва, приватизації, власності, підприємництва, інвестицій та захисту прав споживачів  забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу внесеного проекту регуляторного акта, який разом з цим проектом та підписаним аналізом регуляторного впливу подається до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну регуляторну політику для підготовки пропозицій щодо удосконалення проекту відповідно до принципів державної регуляторної політики.

10. Регуляторний акт не може бути прийнятий районною радою, якщо відсутній аналіз регуляторного впливу та (або) якщо проект регуляторного акта не був оприлюднений. У разі виявлення будь-якої з цих обставин при процедурі прийняття рішення після його прийняття, голова районної ради вживає заходів до усунення цих порушень відповідно до вимог чинного законодавства, у тому числі скасувати або зупинити дію регуляторного акта, прийнятого з порушеннями.

11. У разі оприлюднення проектів регуляторних актів за рішенням районної ради або її відповідної постійної комісії функцію розробника проекту виконує орган, особа чи група осіб, які внесли цей проект на розгляд сесії районної ради, якщо інше не встановлено у рішенні районної ради чи відповідної постійної комісії. Зауваження і пропозиції щодо оприлюднення проекту регуляторного акта, внесеного на розгляд районної ради та щодо відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об'єднаннями розробникові цього проекту та відповідній постійній комісії.

12. Кожен проект регуляторного акта в сфері господарської діяльності, внесений на розгляд районної ради, подається до постійної комісії з питань управління комунальним майном, житлово-комунального господарства, побутового, торгівельного обслуговування, транспорту, зв’язку і будівництва, приватизації, власності, підприємництва, інвестицій та захисту прав споживачів. для вивчення та надання висновків про відповідність проекту регуляторного акта положенням Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

13. У разі внесення на розгляд сесії районної ради проекту регуляторного акту без аналізу регуляторного впливу постійна комісія з  питань управління комунальним майном, житлово-комунального господарства, побутового, торгівельного обслуговування, транспорту, зв’язку і будівництва, приватизації, власності, підприємництва, інвестицій та захисту прав споживачів приймає рішення про направлення проекту регуляторного акта на доопрацювання органу чи особі, які внесли проект.

14. Постійна комісія районної ради з питань управління комунальним майном, житлово-комунального господарства, побутового, торгівельного обслуговування, транспорту, зв’язку і будівництва, приватизації, власності, підприємництва, інвестицій та захисту прав споживачів. за вмотивованим поданням голови ради, постійної комісії ради чи депутата ради, забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу внесеного проекту регуляторного акта. На підставі аналізу регуляторного впливу, яким супроводжувався проект регуляторного акта при його внесенні на розгляд сесії районної ради, а також експертного висновку щодо регуляторного впливу цього проекту (у разі його наявності) постійна комісія готує свої висновки про відповідність проекту регуляторного акта вимогам Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». При представленні на пленарному засіданні районної ради проекту регуляторного акта голова постійної комісії або за його дорученням – заступник, секретар чи член постійної комісії  доповідає висновки цієї комісії про відповідність проекту регуляторного акта вимогам Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 15. Регуляторні акти, прийняті районною радою, офіційно оприлюднюються не пізніш як у десятиденний строк після їх прийняття та підписання.

 16. Виконання заходів щодо відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих районною радою, забезпечується виконавчим апаратом районної ради, якщо інше не передбачено рішенням районної ради.

 17. Звіт про відстеження результативності регуляторних актів оприлюднюється на офіційних веб-сайтах районної ради і Канівської райдержадміністрації в мережі Інтернет не пізніше як у десятиденний термін з дня підписання цього звіту і не пізніше наступного робочого дня з дня оприлюднення цього звіту подається до голови постійної комісії ради з   питань управління комунальним майном, житлово-комунального господарства, побутового, торгівельного обслуговування, транспорту, зв’язку і будівництва, приватизації, власності, підприємництва, інвестицій та захисту прав споживачів.

Районна рада заслуховує щорічний звіт голови районної ради про здійснення державної регуляторної політики одночасно зі звітом про діяльність ради.

Стаття 88. Оприлюднення рішень ради

1. Рішення ради нормативного характеру, а також звернення та заяви підлягають обов’язковому оприлюдненню через вивішування текстів прийнятих рішень на сайті районної ради та в інший спосіб, передбачений законодавством України.

2. Усі прийняті радою рішення в одному примірникові підшиваються в спеціальну книгу прийнятих радою рішень, яка зберігається у виконавчому апараті районної ради.

3. Кожен має право ознайомитися з будь-яким рішенням ради через вільний доступ до книги прийнятих рішень, для чого встановлюються години доступу до книги для бажаючих.

4. Кожен депутат має право отримати (на письмове звернення) копію будь-якого рішення ради з книги прийнятих радою рішень.

Підрозділ 14.

Дисципліна та етика пленарних засідань

Стаття 89. Дотримання регламенту виступів

1.   На засіданні ради промовець не повинен вживати образливі ви-словлювання, непристойні та лайливі слова, закликати до незаконних і насильницьких дій. Головуючий на засіданні має право попередити промовця про неприпустимість таких висловлювань і закликів, або припинити його виступ, а в разі повторного порушення — позбавити його права виступу на даному засіданні.

2.   Якщо головуючий на засіданні звертається до промовця, останній повинен негайно зупинити свій виступ, інакше головуючий на засіданні може припинити його виступ та відключити мікрофон.

3.   Якщо промовець виступає без дозволу головуючого на засіданні, мікрофон може бути вимкнуто без попередження.

4.   Якщо промовець перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, або виступає не з тих підстав, із яких йому надано слово, головуючий на засіданні після попередження позбавляє його слова. Частина виступу промовця, виголошена після позбавлення його слова, не включається до запису та протоколу засідання.

5.   Якщо депутат вважає, що промовець або головуючий на засіданні неправильно тлумачать його слова або дії, він може у письмовій формі звернутися до головуючого на засіданні з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень. За таким зверненням головуючий на засіданні надає депутату слово відразу або в кінці обговорення, але до голосування. В останньому випадку головуючий на засіданні відразу повідомляє депутатів про надходження такого звернення від депутата і про час, коли йому буде надано слово. Депутат у своїх виступах, реп-ліках не може оприлюднювати неправдиву інформацію, безпідставні звинувачення в адресу своїх колег, посадових осіб чи громадян.

Стаття 90. Дотримання дисципліни в залі засідань

1. Під час засідання ради депутати не повинні заважати промовцям і слухачам діями, що перешкоджають викладенню або сприйманню ви-ступу (вигуками, оплесками, вставанням тощо).

2. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання ради, головуючий на засіданні попереджає його персонально і закликає до порядку. Після повторного попередження протягом дня процедурним рішенням рада може запропонувати депутату залишити залу до кінця засідання. Якщо депутат відмовляється залишити залу, головуючий на засіданні припиняє засідання до виконання депутатом вимоги головуючого.

3. Учасники пленарного засідання перед початком її роботи повинні відключити дзвінки мобільних телефонів.

4. У разі грубого порушення дисципліни або перешкод у проведенні засідання головуючий на засіданні може оголосити перерву або закрити засідання.

5. У разі оголошення перерви або закриття засідання у зв’язку з обставинами, зазначеними у ч. 1 цієї статті, рада збирається у наступний за розкладом пленарних засідань день, якщо інший термін не буде оголошений головуючим.

Стаття 91. Заміна головуючого

1.   При переході до чергового питання порядку денного або наприкінці засідання депутат має право звернутися до головуючого на засіданні із зауваженнями і запитаннями щодо організації розгляду питань і ведення засідання, отримати відповідь на свої запитання і дати їм оцінку.

2. У разі порушення регламенту головуючим на засіданні, рада після скороченого обговорення може більшістю від загального складу ради прийняти  рішення про заміну головуючого на засіданні.

Стаття 92. Відсутність депутата на засіданнях ради

1. Відсутність депутата на засіданнях ради та її органів, до яких його обрано, допускається лише з поважних причин.

2. Підставою для відсутності депутата на засіданнях ради чи її органів, які проводяться згідно з розкладом засідань, є виконання депутатом у цей же час доручень ради або її органів, якщо про такі доручення ними було прийнято відповідні рішення. Про відсутність депутата із зазначених підстав раду повідомляє керуючий справами райради.

3. За звичайних умов поважною причиною для відсутності депутата є його відпустка, відрядження за місцем основної роботи, тимчасове звільнення від роботи у зв’язку з хворобою, доглядом за дитиною та іншими обставинами, коли згідно з законодавством працівник має право на тимчасову відпустку.

4. Якщо хтось із депутатів не може прибути вчасно на засідання, то про це він має повідомити головуючого не пізніше як за добу до початку пленарного засідання.

 5. Не допускається залишати пленарне засідання ради без попереднього узгодження з головуючим.

Стаття 93. Санкції за порушення регламенту

1. Значне порушення депутатом даного регламенту і загальноприйнятих норм моралі та етики може бути підставою для позбавлення радою його права брати участь у подальшій роботі засідання. Рішення дисциплінарного характеру приймається більшістю від загального складу ради. У випадку його прийняття винний має залишити зал або звернутися з офі-ційним вибаченням на адресу свого колеги, посадової особи чи громадянина на пленарному засіданні ради.

2. Якщо він чинить опір і не підкоряється розпорядженню головуючого, то головуючий може припинити сесію на певний час і дати розпорядження, щоб працівники Поліції вивели депутата ради із зали засідань, або закрити сесію.

3. Депутат ради, до якого рада вжила захід дисциплінарного впливу, може опротестувати рішення у письмовій формі, подавши письмовий протест голові ради. Рада на наступному своєму засіданні повертається до розгляду цього питання. Попередньо депутату надається право короткого виступу для відповідних пояснень. Означений депутат, як зацікавлена сторона, участі в голосуванні не приймає.

4. Рада може продовжити термін заборони на участь депутата в пленарних засіданнях ради на декілька сесійних днів. Протягом терміну дії цього рішення той, кому заборонено брати участь у пленарних засіданнях сесії, не позбавляється права на роботу в складі комісій ради.

Підрозділ 15.

Протокол та запис засідання

Стаття 94. Протокол засідання ради

1.   Засідання ради протоколюється. Ведення протоколу засідань здійснює посадова особа, якій рада доручає ці обов’язки. Рішення сесії та перша частина протоколу підписується головою районної ради. Додатки до рішень сесії підписуються керуючим справами районної ради. Протокол ведення сесії підписується особою, якій доручено оформлення документів сесії.

2. У протоколі засідання ради зазначаються: дата, час і місце проведення засідання, кількість присутніх на засіданні депутатів, винесені на розгляд питання порядку денного, прізвища головуючого на засіданні і промовців, всі винесені на голосування питання і пропозиції, спосіб їх вирішення, повні результати голосування і прийняті рішення.

3. До протоколу засідання ради додатково включаються:

а) дані про поіменну реєстрацію присутніх на засіданні депутатів;

б) список депутатів, про яких відомо, що вони були відсутні на засіданні з поважних причин;

в) результати поіменного голосування;

г) повідомлення про конфлікт інтересів;

д) тексти невиголошених виступів депутатів;

е) окремі думки депутатів та їх груп щодо прийнятих радою рішень.

4.Протокол засідань сесії підписують члени лічильної комісії.

Стаття 95. Запис засідання

1. Засідання ради записуються у повному обсязі на електронних носіях інформації та можуть транслюватись в он лайн режимі.

2. За процедурним рішенням ради запис окремих засідань може розшифровуватись та друкуватись на папері як додаток до протоколу за-сідання.

Стаття 96. Зберігання протоколів та записів

1. Запис, протокол засідання та електронна стенограма ради - є офіційними документами, що підтверджують процес обговорення та прийняття рішення радою.

2. Протоколи засідань зберігаються протягом усього скликання ради у керуючого справами районної ради і передаються до архіву з початком роботи ради нового скликання.

3. Протокол закритого засідання зберігається у порядку, встановленому для документів із обмеженим доступом.

4. Депутати забезпечуються витягами з протоколу чи копіями з уривків запису за їх особистими заявами до керуючого справами виконавчого апарату районної ради.

 5. Матеріали засідання надаються для ознайомлення за дорученням голови районної ради — відповідно до вимог законодавства України про інформацію.

ПІДРОЗДІЛ 16

Стаття 97. Конфлікт інтересів

1. Голова, заступник голови, депутат районної ради бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень радою за умови самостійного публічного оголошення про конфлікт інтересів під час засідання ради, на якому розглядається відповідне питання.

2. Здійснення контролю за дотриманням вимог частини першої цієї статті, надання зазначеним у ній особам консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, покладається на постійну комісію з питань регламенту, депутатської етики та місцевого самоврядування, правової політики, законності і правопорядку

Стаття 98. Врегулювання конфлікту інтересів

1. У разі винесення на розгляд сесії ради питання, яке викликає/може викликати у голови ради, заступника голови ради, депутатів ради наявність приватного інтересу у сфері, в якій вони виконують свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття ними рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень (потенційний конфлікт інтересів) чи суперечність між їх приватними інтересами та їх службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень (реальний конфлікт інтересів), вони зобов’язані повідомити у письмовому чи усному вигляді головуючого, раду про ймовірність виникнення в них потенційного чи реального конфлікту інтересів.

2. Після оголошення на пленарному засіданні сесії ради про виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у голови ради, заступника голови ради, депутатів ради, вони не мають право брати участь у голосуванні та прийнятті рішень радою з питань, в яких у них виник конфлікт інтересів.

3. У разі неповідомлення головою ради, заступником голови ради, депутатом ради про ймовірність виникнення чи виникнення в них конфлікту інтересів про конфлікт інтересів зазначених осіб може заявити будь-який інший депутат ради або учасник засідання, якого безпосередньо стосується питання, що розглядається. Заява про конфлікт інтересів заноситься в протокол засідання сесії ради.

4. Якщо неучасть особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування, прирівняної до неї особи, яка входить до складу колективного органу, у прийнятті рішень цим органом призведе до втрати правомочності цього органу участь такої особи у прийнятті рішень має здійснюватися під зовнішнім контролем. Рішення  про здійснення зовнішнього контролю приймається відповідним колегіальним органом.

5. Інші питання, які виникають з приводу врегулювання конфлікту інтересів, вирішуються в порядку, передбаченому чинним антикорупційним законодавством за пропозицією постійної комісії районної ради з питань регламенту, депутатської етики та місцевого самоврядування, правової політики, законності і правопорядку на пленарному засіданні ради.

При підготовці Регламенту Канівської районної ради враховані вимоги норм:

— Конституції України;

— Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”;

— Закону України „Про місцеві державні адміністрації”;

— Закону України „Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної  

     Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів”;

— Закону України „Про статус депутатів місцевих рад”;

— Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування”;

— методичні рекомендації Верховної Ради України, Головдержслужби.

 

Керуючий справами районної ради                                           С.В.Сіренко